Şalvar

1

Eynək

1

Şalvar

1

Yarımkombinezon

2

Kombinezon

2

Kombinezon

2

Kombinezon

3

Kombinezon

3

Eynək

3

Eynək

4

Gödəkçə EDG

4

Şalvar

4

Gödəkçə - R

5

Yarımkombinezon

5

Gödəkçə - L

5

Uzunboğaz

6

Suyadavamlı

6

İsidilmiş ç

6

Yarımboğaz a

7

Çəkmə -

7

Çəkmə Hö

7

Yarımboğaz a

8

Yarımboğaz a

8

Yarımboğaz a

8

Çəkmə -

9

Çəkmə -

9

Sandal

9

Yarımboğaz a

10

Yarımboğaz a

10

Yarımboğaz Q

10

Yarımboğaz a

11

Çəkmə DO

11

Əlcək -

11

Əlcək P

12

Əlcək H

12

Sandal

12

Polo köynək -

13

Polo Köynək -

13

Polo Köynək -

13

Polo Köynək -

14

Polo Köynək -

14

Əlcək -

14

İsidilmiş Ə

15

Gödəkçə - S

15

Gödəkçə - S

15

Gödəkçə - S

16

Eynək

16

Eynək

16

Əlcək H

17

Əlcək -

17

Əlcək -

17

Qaynaqçı ç

18

Strop

18

Strop

18

Strop

19

Uzunboğaz

19

Polo Köynək

19

Polo köynək (

20

Polo Köynək -

20

Polo köynək (

20

Polo köynək (

21

Polo köynək (

21

Polo köynək (

21

Polo köynək (

22

Uzun qol

22

Uzun qol

22

Uzun qol

23

Uzun qol

23

Uzun qol

23

Uzun qol

24

Uzun qol

24

Uzun qol

24

Önlük A

25

Kimyavi

25

Kimyavi

25

Əlcək T

26

Sandal

26

Kepka

26

Kepka

27

Kepka

27

Kepka

27

Kepka

28

Kepka

28

Kepka

28

Kepka

29

Kepka

29

Kepka

29

Kombinezon

30

Kombinezon

30

Kombinezon

30

Kombinezon

31

Əlcək H

31

Əlcək P

31

Önlük A

32

Çanta

32

Dəbilqə M

32

Dəbilqə M

33

Dəbilqə M

33

Dəbilqə M

33

Dəbilqə M

34

Dəbilqə M

34

Dəbilqə M

34

Dəbilqə S

35

Dəbilqə S

35

Dəbilqə S

35

Dəbilqə S

36

Dəbilqə S

36

Dəbilqə S

36

Dəbilqə S

37

Gödəkçə Por

37

Gödəkçə Por

37

Gödəkçə Por

38

Qaynaqçı d

38

Qaynaqçı ü

38

Maska

39

Filtr

39

Siqnal

39

Siqnal

40

Siqnal

40

Siqnal

40

Qulaqçıqlar H

41

Yarımkombinezon

41

Gödəkçə Hög

41

Gödəkcə Hö

42

Jılet

42

Gödəkcə MO

42

Qaynaqçı ə

43

Yağmurluq

43

Gödəkçə Tan

43

Yağmurluq

44

Yağmurluq

44

Gödəkçə Hög

44

Softshell

45

Şalvar

45

Şalvar

45

Şalvar

46

Gödəkçə Hög

46

Jilet

46

Xudi Högert

47

Xudi Högert

47

Xudi Högert

47

Termo-geyim

48

Termo-geyim

48

Termo-geyim

48

Termo-geyim

49

T-shirt

49

T-shirt

49

T-shirt

50

T-shirt

50

T-shirt

50

T-shirt

51

T-shirt

51

Gödəkçə Hög

51

Şalvar

52

Flis Högert

52

Flis Högert

52

Kasketka

53

Kəmərə bə

53

Kəmərə bə

53

Kəmərə bə

54

Eynək

54

Eynək

54

Eynək

55

Dizlik

55

Dəbilqə P

55

Kombinezon

56

Dielektrik

56

Mühafizə d

56

Xilasedici

57

Ilk tibbi

57

Gözyuma

57

Lent -

58

Lent -

58

Sarı

58

Flis Högert

59

Flis Högert

59

Flis Högert

59

Flis Högert

60

Flis Högert

60

Flis Högert

60

Polo köynək -

61

Polo köynək -

61

Çəkmə Hö

61

Çəkmə Hö

62

Çəkmə Hö

62

"Yaş

62

Suyadavamlı

63

Yarımaska

63

Kasketka

63

Kasketka

64

Kasketka

64

Respirator

64

Əlcəklər Bl

65

Eynək

65

Əlcək P

65

Fənər H

66

Əlcək H

66

Eynək

66

Nitril

67

Çanta

67

Kostyum

67

Ayaqqabı

68

Kəmər H

68

Balaklava

68

Respirator

69

Gödəkçə Hög

69

Gödəkçə Hög

69

Yarımkombinezon

70

Yarımkombinezon

70

Şalvar

70

Siqnal

71

Siqnal

71

Siqnal

71

Siqnal

72

Siqnal

72

Gödəkçə Hög

72

Siqnal

73

Siqnal

73

Siqnal

73

Siqnal

74

Siqnal

74

Siqnal

74

Siqnal

75

Siqnal

75

Siqnal

75

Siqnal

76

Siqnal

76

Siqnal

76

Termo-corab

77

Termo-corab

77

Şalvar

77

Şalvar

78

Köynək H

78

Papaq

78

Papaq

79

Papaq

79

Papaq

79

Papaq

80

Rəngli

80

Qulaqçıqlar 3

80

Qulaqçıqlar 3

81

Respirator

81

Respirator

81

Filtr

82

Respirator

82

Qulaqçıqlar 3

82

Qulaqçıqlar 3

83

Respirator

83

Eynək

83

Eynək

84

Dəbilqə J

84

Dəbilqə J

84

Dəbilqə J

85

Konus

85

Konus

85

Dirək

86

Dirək

86

Dirək

86

Əlcək P

87

Sabo (

87

Sabo (

87

Suyadavamlı

88

Suyadavamlı

88

Suyadavamlı

88

Əlcək I

89

Əlcək P

89

Alət

89

Fənər H

90

Fənər H

90

Fənər H

90

Fənər H

91

Ilk Tibbi

91

İlk Tibbi

91

İlk Tibbi

92

İlk Tibbi

92

İlk Tibbi

92

Çanta

93

Qoruyucu

93

Qoruyucu

93

Qoruyucu

94

Qoruyucu

94

Kombinezon

94

Kombinezon

95

Kombinezon

95

Kombinezon

95

FR Kombinezon

96

FR Kombinezon

96

FR Kombinezon

96

FR Kombinezon

97

Həkim

97

Əlcək C

97

Əlcək P

98

Yarımkombinezon

98

Şalvar

98

Əlcək P

99

Montaj

99

Dielektrik

99

Dielektrik

100

Montaj

100

Çənəaltı ip

100

Təhlükəsizlik To

101

Filtr

101

UVEX Lens

101

UVEX Lens

102

Təhlükəsizlik kə

102

Gözyuma

102

Xilasedici

103

Xilasedici

103

Dəst

103

Dəst

104

Dəst

104

Gödəkçə Fak

104

Gödəkçə Fak

105

Gödəkçə Fak

105

Gödəkçə Fak

105

Gödəkcə Fa

106

Gödəkcə Fa

106

Gödəkcə Fa

106

Gödəkçə Fak

107

Gödəkçə Fak

107

Jİlet

107

Yanğın s

108

Respirator

108

Respirator

108

Kombinezon

109

Kombinezon

109

Ayaqqabı

109

Ayaqqabı

110

Ayaqqabı

110

Yarımboğaz a

110

Qulaqçıqlar H

111

Gödəkçə Art

111

Gödəkçə Art

111

Şalvar

112

Şalvar

112

Şalvar

112

Gödəkçə Art

113

Şalvar

113

Jilet

113

Kombinezon

114

Gödəkçə Art

114

Şalvar

114

Tramplin

115

Tramplin

115

Şalvar

115

Lazer

116

Lazer

116

Siqnal

116

Əlcək A

117

Əlcək A

117

Əlcək A

117

Əlcək D

118

Əlcək A

118

Əlcək A

118

Əlcək A

119

Əlcək A

119

Əlcək A

119

Əlcək A

120

Əlcək A

120

Qaynaqçı A

120

Əlcək A

121

Əlcək A

121

Əlcək A

121

Əlcək A

122

Əlcək A

122

Əlcək A

122

Əlcək A

123

Əlcək A

123

Əlcək A

123

Əlcək A

124

Əlcək A

124

Əlcək A

124

Əlcək A

125

Ayaqqabı

125

Yarımboğaz a

125

Yarımboğaz a

126

Yarımboğaz a

126

Yarımboğaz a

126

Yarımboğaz a

127

Yarımboğaz a

127

Yarımboğaz a

127

Yarımboğaz a

128

Yarımboğaz a

128

Çəkmə Ar

128

Ayaqqabı

129

Ayaqqabı

129

Ayaqqabı

129

Ayaqqabı

130

Ayaqqabı

130

Ayaqqabı

130

Ayaqqabı

131

Ayaqqabı

131

Qaynaqçı Ç

131

Qaynaqçı Ç

132

Sandal

132

Sandal

132

Sandal

133

Qış a

133

Mühafizə d

133

Bağlı e

134

Bağlı e

134

Bağlı e

134

Eynək

135

Eynək

135

Eynək

135

Qulaqçıqlar S

136

Gödəkçə Pac

136

Gödəkçə Pro

136

Gödəkçə Art

137

Gödəkçə Art

137

Flis Gödəkçə Art

137

Flis Gödəkçə Art

138

Jilet

138

Jilet

138

Jilet

139

Jilet

139

Jilet

139

Termo-geyim

140

Termo-şalvar

140

Dəst

140

Dəst

141

Dəst

141

Dəst

141

Mühafizə K

142

Əlcək N

142

Xilasedici

142

Xilasedici

143

Hasar

143

Mühafizə s

143

Dəst

144

Dəbilqə P

144

Suyadavamlı

144

Uzunboğaz

145

Polo köynək (

145

Siqnal

145

Siqnal

146

Qoruyucu

146

Qış k

146

Qış k

147

Qış k

147

Qış k

147

Qış k

148

Kostyum

148

Çəkmə NA

148

İsidilmiş ç

149

Qanyaqçı ç

149

Sviter

149

Sviter

150

Sviter

150

Sviter

150

Sviter

151

Sviter

151

Gödəkçə EDG

151

Çekmə A

152

Çekmə A

152

Çekmə A

152

Yarımboğaz a

153

Əlcək A

153

Əlcək A

153

Əlcək A

154

Qış g

154

Çənəaltı İp

154

Əlcək A

155

Əlcək A

155

Əlcək A

155

Yarımboğaz a

156

Kəmər H

156

Kəmər H

156

Yarımboğaz a

157

Yarımboğaz a

157

Gödəkçə ARD

157

Şalvar

158

Gödəkçə Ard

158

Şalvar

158

Gödəkçə Ard

159

Şalvar

159

Yarımkombinezon

159

Yarımkombinezon

160

Yarımkombinezon

160

Qaynaqçı ə

160

Mexaniki

161

Mexaniki

161

Mexaniki

161

Mexaniki

162

Mexaniki

162

Kimyavi

162

Kimyavi

163

Eynək

163

Eynək

163

Eynək

164

Eynək

164

Qulaqçıqlar A

164

Sandal

165

Sandal

165

Ayaqqabı

165

Gödəkçə ARD

166

Şalvar

166

Qış g

166

Qış g

167

Flis qadın

167

Akumlyatorsuz

167

Metrə

168

Metrə

168

Metrə

168

Gödəkçə Art

169

169

Yarımboğaz a

169

Yarımboğaz a

170

Sandal

170

Jilet

170

Jilet

171

Eynək

171

Eynək

171

Eynək

172

Yarımboğaz a

172

Gödəkçə ARD

172

Şalvar

173

Gödəkçə ARD

173

Şalvar

173

Gödəkçə ARD

174

Şalvar

174

Gödəkçə ARD

174

Şalvar

175

Əlcək i

175

Mexaniki

175

Mexaniki

176

Mexaniki

176

Mexaniki

176

Kimyavi

177

Montaj

177

Kəsikdən q

177

Plastik

178

Mexaniki

178

Papaq

178

Respirator

179

Əlcək K

179

Fənərli q

179

Fənərli q

180

Fənərli q

180

Jaket

180

Jaket

181

Jaket

181

Jaket

181

Jaket

182

Jaket

182

Jaket

182

Jaket

183

T-Shirt

183

T-Shirt

183

T-Shirt

184

T-Shirt

184

Yarımboğaz a

184

Kimyavi

185

Xilasedici

185

Xilasedici

185

Dəst

186

Dielektrik

186

Qaynaqçı s

186

Yarımboğaz a

187

Yarımboğaz a

187

REMERA

187

Yağmurluq

188

Su keçirməyən şa

188

Su keçirməyən də

188

Jilet

189

Jilet

189

Jilet

189

Üz sipəri 3

190

Tripod

190

Xilasedici

190

Clips

191

191

Qəza

191

Yarımboğaz a

192

İlk tibbi

192

Qoruyucu

192

Önlüklər (F

193

Corab

193

Nasadka

193

Qaynaqçı ə

194

194

Plastik

194

Mexaniki

195

Yanğın s

195

Kepka

195

Çəkmə NA

196

Lens Təmizləmə Su

196

Çekmə A

196

Xilas

197

Eynək

197

Şalvar

197

Şalvar

198

Jaket

198

Mexaniki

198

Dəbilqə A

199

Dəbilqə A

199

Dəbilqə A

199

Dəbilqə A

200

Dəbilqə A

200

Ayaqqabı

200

Eynək

201

Eynək

201

Eynək

201

Yarımboğaz a

202

Gödəkçə Hög

202

Şalvar

202

Elektriklər

203

Çanta

203

İlk Tibbi

203

Çekmə A

204

Eynək

204

Səsgücləndirici Me

204

Softshell

205

Çəkmə Po

205

Yarımaska

205

Maska

206

Fall Arrestor

206

Fall Arestor

206

Karabina

207

Statik

207

Statik

207

Statik

208

Rope Gripper

208

Rope Gripper

208

Tripod

209

Aluminum

209

Xilasedici

209

Xilasedici

210

Təhlükəsizlik kə

210

Təhlükəsizlik kə

210

Xilasedici

211

Xilasedici

211

Rope Gridder

211

Yağmurluq

212

Yağmurluq

212

Filtr

212

Prefiltr

213

Respirator

213

Respirator

213

Qış g

214

Qış g

214

Hasar

214

Əlcək A

215

Əlehqaz

215

Dəbilqə H

215

Dəbilqə H

216

Dəbilqə H

216

Dəbilqə H

216

Softshell

217

Dizlik

217

Əlcək q

217

Əlcək q

218

Əlcək k

218

Qulaqcıqlar

218

Qulaqcıqlar

219

Papaq

219

Papaq

219

Kombinezon

220

Dəbilqə M

220

Eynəküstü qo

220

Xadimə

221

Xadimə

221

Yarımboğaz a

221

Yarımboğaz a

222

Yarımboğaz a

222

Yarımboğaz a

222

Yarımboğaz a

223

Yarımboğaz a

223

Əlcək A

223

Əlcək A

224

Əlcək A

224

Çanta

224

Çanta

225

Çanta

225

Çanta

225

Papaq

226

Papaq

226

Fənər H

226

Fənər H

227

Fənər H

227

Fənər H

227

Softshell

228

Əlcək S

228

Gödəkçə Hög

228

Gödəkçə Hög

229

Yay Geyimləri

Şalvar Höegert - LEMBERG ( K802 )

SS43841139 Högert
 • material: TC parça, 65% polyester, 35% pambıq;270 q/m²;
 • Oxford 300D arxa və dizləri gücləndirən dolgu;üçlü tikişlər;
 • hərəkət azadlığını yaxşılaşdırmaq üçün şalvarlara əlavə edilmiş gusset;
 • Velcro ilə bərkidilmiş dizlik cibləri;
 • EN ISO 13688-ə uyğun olaraq hazırlanmışdır;7 cib:
 •  1 qapaqlı arxa cib;
 •  2 yan cib;
 •  Qapaqlı və Velcro ilə bağlanan 1 yan cib;
 •  1 mobil telefonun qapaqlı yan cibi;
 •   fermuarlı 1 cib;
 •   1 ədəd xətkeş cibi;
 • şalvar-ayaqlarını uzatmaq imkanı;
 • elastik band ilə arxa bel uyğunluğu;
 • düyməli bel, fermuar milçəyi;döngələr;
 • Açarları taxmaq üçün D-halqa, identifikasiya etiketi;
 • əks etdirən elementlər - şalvarın önü;
 • yaşıl vurğu ilə moda tünd boz rəng;
 • yüngül sənaye, avtomobil, nəqliyyat və logistikada universal tətbiq, təmir, tikinti, anbar, xidmət və texniki işlər üçün idealdır.
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

Eynək Mainz - Tünd (K007)

SS77695320 Högert
 • Material: polikarbonat - lens / neylon - çərçivə / polivinilxlorid - körpü
 • Mexaniki müqavimət: F (aşağı təsir Enerjisi 45 m/s)
 • Lens rəngi (qaranlıq dərəcəsi) 5-3.1
 • Cızılmaya davamlı
 • Yumşaq PVC körpü
 • Çərçivəsiz eynək
 • Yüngül və davamlı dizayn
 • Standartlar: EN 166:2001, EN 170, EN 172
 • Eynək MAİNZ- K007 ( Högert – Polland )
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Şalvar Högert - ALLER (K358)

SS70645047 Högert
 • Material: 60% pambıq, 40% CVC polyester, parça çəkisi 270 q/m²;
 • 7 cib ilə:
 • 2 üst cib;
 • 1 daxili cib;
 • 2 arxa cib;
 • 1 yan cib; 
 • İstehsalçı ölkə: Polşa 
Rənglər Ölçülər
BozS
BozM
QaraL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

1

Yarımkombinezonlar

Yarımkombinezon - Högert ( K801 )

SS74421663 Högert
 • Material: TC parça, 65% polyester, 35% pambıq; materialın çəkisi 270 q / m²;
 • Oxford 300D materialından hazırlanmış şalvarın arxa hissəsində və dizlərdə armaturlar;üçlü tikişlər;
 • Təkmilləşdirilmiş hərəkət azadlığı üçün daxili paça paneli;
 • Yuxarıdan daxil edilmiş, Velcro ilə bərkidilmiş dizlik cibləri;
 • EN ISO 13688-ə uyğun olaraq hazırlanmışdır;
 • 8 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • Qapaqlı 1 arxa cib;
 • Qələm yuvası olan qapaqla örtülmüş 1 döş cibi;
 • 2 yan cib;
 • Qapaqla örtülmüş, Velcro ilə bərkidilmiş 1 yan cib;
 • Qapaqlı 1 yan telefon cibi;
 • 1 fermuarlı cib;
 • Ayaqları uzatmaq imkanı;
 • Elastik əlavə ilə tənzimlənən asma;
 • Şalvarın yan tərəfində rezin və düymələrlə arxa belin Şənzimlənməsi;
 • Kəmər döngələri;
 • Açarları taxmaq üçün D-halqa, identifikasiya etiketi;
 • Əks etdirən elementlər - şalvarın önü;
 • Yaşıl vurğu ilə moda tünd boz rəng;
 • Yüngül sənaye, avtomobil, nəqliyyat və logistika sahələrində universal istifadə, təmir, tikinti, anbar, xidmət və texniki işlər üçün idealdır.
Rənglər Ölçülər
BozS
BozM
BozL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

Kombinezon Portwest FR21 - Qırmızı

SS57844280 Portwest
 • Parça: BIZFLAME™ PLUS - 99% pambıq, 1% karbon lifləri, sıxlıq 210 qr/kv.m.
 • Kombinezon, neft platformalarda işlərin aparılması üçün nəzərdə tutulub.
 • Kombinezon yüngül yüksək keyfiyyətli odadavamlı parçadan - sarj.
 • EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1, EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2, EN1149-5.
 • İstehsalçı: Portwest ( İngiltərə ) 
Rənglər Ölçülər
QırmızıS

Kombinezon Portwest FR21 - Göy

SS18814827 Portwest
 • Parça: BIZFLAME™ PLUS - 99% pambıq, 1% karbon lifləri, sıxlıq 210 qr/kv.m.
 • Kombinezon, neft platformalarda işlərin aparılması üçün nəzərdə tutulub.
 • Kombinezon yüngül yüksək keyfiyyətli odadavamlı parçadan - sarj.
 • EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1, EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2, EN1149-5.
 • İstehsalçı: Portwest ( İngiltərə ) 
Rənglər Ölçülər
GöyS
GöyM
GöyL
GöyXL
GöyXXL
GöyXXXL

2

www.safeseason.az

Kombinezonlar

Kombinezon Portwest FR21 - Narıncı

SS73761898 Portwest
 • Parça: BIZFLAME™ PLUS - 99% pambıq, 1% karbon lifləri, sıxlıq 210 qr/kv.m.
 • Kombinezon, neft platformalarda işlərin aparılması üçün nəzərdə tutulub.
 • Kombinezon yüngül yüksək keyfiyyətli odadavamlı parçadan - sarj.
 • EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1, EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2, EN1149-5.
 • İstehsalçı: Portwest ( İngiltərə ) 
Rənglər Ölçülər
NarıncıS

Kombinezon Portwest FR21 - Tünd Göy

SS61710337 Portwest
 • Parça: BIZFLAME™ PLUS - 99% pambıq, 1% karbon lifləri, sıxlıq 210 qr/kv.m.
 • Kombinezon, neft platformalarda işlərin aparılması üçün nəzərdə tutulub.
 • Kombinezon yüngül yüksək keyfiyyətli odadavamlı parçadan - sarj.
 • EN ISO 11612 A1 + A2, B1, C1, F1, EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2, EN1149-5.
 • İstehsalçı: Portwest ( İngiltərə ) 
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS

Eynək Mainz - Şəffaf (K005)

SS42335861 Högert
 • Material: polikarbonat - lens / neylon - çərçivə / polivinilxlorid - körpü
 • Mexaniki müqavimət: F (aşağı təsir Enerjisi 45 m/s)
 • Lens rəngi (qaranlıq dərəcəsi) 5-3.1
 • Cızılmaya davamlı
 • Yumşaq PVC körpü
 • Çərçivəsiz eynək
 • Yüngül və davamlı dizayn
 • Standartlar: EN 166:2001, EN 170, EN 172
 • Eynək MAİNZ- K007 ( Högert – Polland )
Rənglər Ölçülər
Standart

3

Eynəklər

Eynək Mainz - Sarı (K006)

SS04699312 Högert
 • Material: polikarbonat - lens / neylon - çərçivə / polivinilxlorid - körpü
 • Mexaniki müqavimət: F (aşağı təsir Enerjisi 45 m/s)
 • Lens rəngi (qaranlıq dərəcəsi) 5-3.1
 • Cızılmaya davamlı
 • Yumşaq PVC körpü
 • Çərçivəsiz eynək
 • Yüngül və davamlı dizayn
 • Standartlar: EN 166:2001, EN 170, EN 172
 • Eynək MAİNZ- K007 ( Högert – Polland )
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Gödəkçə EDGAR - K284 ( Boz )

SS97803698 Högert
 • Hərəkət azadlığını təmin edən elastik material
 • Güclü toxunuşlu iş gödəkçəsi, material çəkisi 270 q / m²
 • Oxford 600D materialından hazırlanmış armaturlar
 • Material: parça 97% pambıq, 3% elastan
 • Frmuarla bərkidilir
 • 5 ciblə təchiz olunmuşdur: - Velcro qapaqlı 2 döş cibi
 • Armaturlarla 2 aşağı açıq cib
 • Sol qolda 1 fermuarlı cib
 • Əks etdirən elementlər
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
BozS
BozM
QaraL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

Şalvar - EDGAR - K279 ( Boz )

SS57335652 Högert
 • Hərəkət azadlığını təmin edən elastik material
 • Ayrıla bilən ayaqları
 • Güclü toxunuşlu qoruyucu şalvar, materialın çəkisi 270 q/m²
 • Oxford 600D materialından hazırlanmış armaturlar
 • Material: 97% pambıq, 3% elastan
 • Velcro ilə bağlanan dizlik cibləri
 • 5 ciblə təchiz olunub: 2 dərin yan cib
 • Ayağında 1 yan cib
 • Möhkəmləndirici və cırtlı qapaqlı 2 arxa cib
 • Qara elementlərlə kombinasiya 
 • Əks etdirən elementlər - şalvarın ön və arxası
 • Şalvarın yanlarında elastik bantla tənzimlənir.
Rənglər Ölçülər
BozS
QaraM
BozL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

4

www.safeseason.az

Yay Geyimləri

Gödəkçə - RUWER - K359 ( Yaşıl )

SS29148091 Högert
 • Iş gödəkçəsi, 250 q/m²;
 • Oxford 600D çiyinlərdə möhkəmləndirici dolgu;
 • Material: 60% pambıq, 40% polyester;
 • Zip bərkidilmiş;
 • 5 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • Velcro qapaqlı 1 döş cibi;
 • 1 fermuarlı döş cibi;
 • 2 aşağı açıq cib;
 • Sol qolda 1 cib;
 • Tünd boz elementləri olan yaşıl – təkrar yuyulmasına baxmayaraq material öz rəng intensivliyini saxlayır;
 • Yüksək görünən ön və arxa vurğular;
 • Gödəkçənin üstü dik yaxa ilə tamamlanır;
 • Elastik manjet;
 • Bağçılıqda, kənd təsərrüfatında, balıqçılıqda, tikintidə, tədqiqatda və s.
Rənglər Ölçülər
YaşılS

Yarımkombinezon - RUWER - K359 ( Yaşıl )

SS21321452 Högert
 • Yarımkombinezonlar, sıxlıq 250 q/m²;
 • Çiyin gücləndiriciləri Oxford 300D;
 • Material: 60% pambıq. 40% polyester. Sıxlıq 250 q/m²;
 • Velcro ilə diz yastıqları üçün yerlər;
 • 8 praktik cib var:
 • 2 arxa cib;
 • 1 döş cibi;
 • 2 dərin yan cib;
 • Velcro ilə 1 yan cib;
 • Telefon üçün 1 yan cib;
 • Qatlanan hökmdar üçün 1 cib;
 • Tünd boz elementləri ilə yaşıl - sıx rəngli material sonra saxlanılır
 • Təkrar yuyulma;
 • Uzunluğu tənzimlənən elastik asma;
 • Əks etdirən elementlər - şalvarın qarşısında və arxasında;
 • Bir düymədə yan tənzimləmə;
 • Elastik bantla şalvarın arxa hissəsində tənzimləmə;
 • Ayaqları uzatmaq imkanı;
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
YaşılS

Gödəkçə - Lemberg - K800 (Boz)

SS91832461 Högert
 • Material: TC parça, 65% polyester, 35% pambıq;
 • Materialın çəkisi 270 q / m²;
 • Oxford 300D parçadan hazırlanmış çiyinlərdə armaturlar;
 • EN ISO 13688-ə uyğun olaraq hazırlanmışdır;
 • 2 cırtdan ilə büzmə ilə örtülmüş fermuar ilə bərkidilmiş;
 • 4 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • 1 sıxılmış döş cibi;
 • 2 alt cib;
 • Qolda 1 cib;
 • Gödəkçənin qolunda və yanlarında elastik bant;
 • Əks etdirən elementlər - gödəkçənin arxası;
 • Uzadılmış arxa arxa qoruyur;
 • Dik yaxası;
 • Yaşıl vurğu ilə moda tünd boz rəng;
 • Yüngül sənaye, avtomobil, nəqliyyat və logistika sahələrində universal istifadə, təmir, tikinti, anbar, xidmət və texniki işlər üçün idealdır.
Rənglər Ölçülər
BozS
BozM
Açıq yaşılL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

5

Uzunboğaz Çəkmələr

Uzunboğaz isidilmiş çəkmə - WETTER - K563 ( Winter )

SS76685009 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabısı olan tələbləri və standarta uyğun olaraq hazırlanmış uzunboğaz çəkmə - ISO 20345: 2011;
 • Əməyin mühafizəsi ayaqqabıları kateqoriyası - SB;
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRC;
 • Təbii dəridən hazırlanmışdır;
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı);
 • Ayaqqabı izolyasiyası - xəz astarlı;
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar;
 • Əks etdirən elementlər 
 • İstehsalçı ölkə: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

Suyadavamlı Çəkmə - EFZE - K568 - S5

SS41295255 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan tələblərə və standarta uyğun olaraq hazırlanmış çəkmə  - ISO 20345: 2011;
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası - S5;
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRA;
 • PVC materialdan hazırlanmışdır;
 • Gücləndirilmiş daban;
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı;
 • Yağlardan qoruyucu altlıq;
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • Deşilmələrdən qorumaq üçün polad əlavə.
 • İstehsalçı ölkə: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

İsidilmiş çəkmə - MURİTZ - K561 - S3

SS32598606 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan, tələblərə və standarta uyğun olaraq hazırlanmış çəkmə - ISO 20345: 2011
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası - S3
 • SRC sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir
 • Gücləndirilmiş daban
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı)
 • Dəridən hazırlanmış
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar
 • Astar - soyuqdan optimal qorunma üçün süni xəz
 • EVA astar - sürtünmənin qarşısını alır
 • Daban bölgəsində enerjinin udulmasını təmin edin
 • Neft və Yağlara qarşı davamlıdır
 • 1100 N-ə qədər polad anti-deşilmə
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir
 • İstehsalçı ölkə - Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

6

www.safeseason.az

Yarımboğaz Ayaqqabılar

Yarımboğaz ayaqqabı - PLAUER - K566

SS91301510 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabısı olan, tələblərə və standarta uyğun olaraq hazırlanmış - ISO 20345: 2011;
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabılarının kateqoriyası - SB; S1P
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRA;
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı);
 • Parça, əlavələr və əks etdirici elementlərlə birləşdirilmiş çobanyastığı dərisindən hazırlanmışdır;
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar;
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir;
 • İdman tipli model; 
 • İstehsalçı ölkə: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

Çəkmə - ZORGE S3 - K516

SS87721485 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan, tələblərə və standarta uyğun olaraq hazırlanmış - ISO 20345: 2011
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası - S3
 • SRC sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir
 • Gücləndirilmiş daban
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200J-ə qədər zərbəyə davamlı)
 • Dəridən hazırlanmış safety çəkmə
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar
 • Havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar
 • EVA astar - sürtünmənin qarşısını alır
 • Daban bölgəsində enerjinin udulmasını təmin edin
 • Neft və yağlara davamlıdır
 • 1100 N-ə qədər polad anti-deşilmə
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir
 • Ayağın rahatlığını təmin edir
 • İstehsalçı ölkə - Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

Çəkmə Högert RANDOW S3 - K562

SS78135283 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan, tələblərə və standarta uyğun olaraq hazırlanmış - ISO 20345: 2011;
 • Əməyin mühafizəsi ayaqqabıları kateqoriyası - S3;
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRC;
 • Təbii dəridən hazırlanmışdır;
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar;
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • Gücləndirilmiş daban;
 • Yaxşı havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar;
 • Gücləndirilmiş ayaq mühafizəsi üçün kompozit barmaq qapağı;
 • Neft və sürtkü yağlarına davamlı;
 • Trikotaj astar;
 • Punksiyalardan qorunmaq üçün Kevlar altlıq;
 • İstehsalçı ölkə - Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Yaşıl39
Yaşıl40
Yaşıl41
Yaşıl42
Yaşıl43
Yaşıl44
Yaşıl45
Yaşıl46
Yaşıl47

7

Yarımboğaz Ayaqqabılar

Yarımboğaz ayaqqabı - PLAUER - K572

SS16680776 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabısı olan, tələblərə və standarta uyğun olaraq hazırlanmış - ISO 20345: 2011;
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabılarının kateqoriyası - SB; S1P
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRA;
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı);
 • Parça, əlavələr və əks etdirici elementlərlə birləşdirilmiş çobanyastığı dərisindən hazırlanmışdır;
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar;
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir;
 • İdman tipli model; 
 • İstehsalçı ölkə: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Göy39
Göy40
Göy41
Göy42
Göy43
Göy44
Göy45
Göy46
Göy47

Yarımboğaz ayaqqabı - REGEN - K507 ( Nubuk )

SS20880518 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabılarısı olan, tələblərə və standartlara uyğun olaraq hazırlanmış - ISO 20345: 2011;
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası - S1P;
 • SRA anti-sürüşmə xüsusiyyətlərinə malikdir;
 • Gücləndirilmiş daban;
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün kompozit barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı;
 • Nubuk dəridən hazırlanmış, qara rəng;
 • Uzadılmış xidmət müddəti ilə rezin altlıq;
 • Yaxşı havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar;
 • Sürtünmənin qarşısını almaq üçün EVA astar;
 • Daban bölgəsində enerjinin udulmasını təmin etmək;
 • Neft və yağlara davamlı;
 • 1100 N-ə qədər deşilmələrdən qoruyan Kevlar layneri;
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )              
Rənglər Ölçülər
bənövşəyi39
bənövşəyi40
bənövşəyi41
bənövşəyi42
bənövşəyi43
bənövşəyi44
bənövşəyi45
bənövşəyi46
bənövşəyi47

Yarımboğaz ayaqqabı - ZORGE - S3 - K506

SS46367663 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan, tələblərə və standarta uyğun olaraq hazırlanmış - ISO 20345: 2011
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası - S3
 • SRC sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir
 • Gücləndirilmiş daban
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200J-ə qədər zərbəyə davamlı)
 • Dəridən hazırlanmış safety ayaqqabı 
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar
 • Havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar
 • EVA astar - sürtünmənin qarşısını alır
 • Daban bölgəsində enerjinin udulmasını təmin edin
 • Neft və yağlara davamlıdır
 • 1100 N-ə qədər polad anti-deşilmə
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir
 • Ayağın rahatlığını təmin edir
 • İstehsalçı ölkə - Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

8

www.safeseason.az

Çəkmələr

Çəkmə - BERKEL S3 - K565

SS36087884 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan, tələblərə cavab verən və standarta uyğun olaraq hazırlanmışdır - ISO 20345: 2011;
 • Əməyin mühafizəsi ayaqqabıları kateqoriyası - S3;
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRC;
 • Təbii dəridən hazırlanmışdır;
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • Gücləndirilmiş daban;
 • Yaxşı havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar;
 • Gücləndirilmiş ayaq qorunması üçün polad barmaq qapağı;
 • Neft və sürtkü yağlarına davamlı;
 • Trikotaj astar;
 • Ponksiyonlardan qorunmaq üçün polad əlavə;
 • Ayağa optimal uyğunluq və istifadə rahatlığını təmin edir
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Sarı39
Sarı40
Sarı41
Sarı42
Sarı43
Sarı44
Sarı45
Sarı46
Sarı47

Çəkmə - Högert BERKEL S3 - K571

SS61831018 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan, tələblərə cavab verən və standarta uyğun olaraq hazırlanmışdır - ISO 20345: 2011;
 • Əməyin mühafizəsi ayaqqabıları kateqoriyası - S3;
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRC;
 • Təbii dəridən hazırlanmışdır;
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • Gücləndirilmiş daban;
 • Yaxşı havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar;
 • Gücləndirilmiş ayaq qorunması üçün polad barmaq qapağı;
 • Neft və sürtkü yağlarına davamlı;
 • Trikotaj astar;
 • Ponksiyonlardan qorunmaq üçün polad əlavə;
 • Ayağa optimal uyğunluq və istifadə rahatlığını təmin edir
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Narıncı39
Narıncı40
Narıncı41
Narıncı42
Narıncı43
Narıncı44
Narıncı45
Narıncı46
Narıncı47

Sandal - LABER - K522 (Göy)

SS12298303 Högert
 • Dabanda enerjinin udulması - Antistatik
 • CE sertifikatıdır, EAC sertifikatıdır, EN ISO 20345
 • CAT II , Mühafizə sinfi S1P
 • Sürüşmə müqaviməti SRC , PU alt
 • Poliuretan altlıq
 • Yağa və Neftə davamlı altlıq
 • Polad barmaqlı qapaq
 • Ayaq barmağı polad idi
 • Təmir işləri bəli
 • Yüngül sənaye bəli
 • Yaz/yay mövsümü
 • Üst: zamşa / parça dəri
 • Dəri parçanın üstü
 • Polad deşilmə əleyhinə əlavə
 • Deşilmə əleyhinə polad
 • Trikotaj astarlı
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Göy39 - 46

9

Yarımboğaz Ayaqqabılar

Yarımboğaz ayaqqabı - BARTEN S1P (K505)

SS71302602 Högert
 • Mühafizə sinfi II
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan, tələblərə cavab verən və standartlara uyğun olaraq hazırlanmış - EN ISO 20345: 2011
 • İşdə istifadə üçün təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası S1
 • SRC sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir
 • Yüksək keyfiyyətli KPU materialından hazırlanmışdır
 • Artan ayaq mühafizəsi üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı)
 • Gücləndirilmiş daban quruluşu
 • Astar - sürtünmənin qarşısını almaq üçün EVA
 • Daban bölgəsində enerjinin udulmasını təmin edin
 • Neft və yağlara davamlıdır
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir
 • CE sertifikatı
 • Ayağa optimal uyğunluq və istifadə rahatlığını təmin edir.
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

Yarımboğaz ayaqqabı - NAAB - K567

SS17854977 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabılarısı olan, tələblərə cavab verən və standarta uyğun olaraq hazırlanmış - ISO 20345: 2011;
 • Əməyin mühafizəsi ayaqqabıları kateqoriyası - S1P;
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRC;
 • Dərisindən hazırlanmış;
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • Gücləndirilmiş daban;
 • Nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar;
 • Gücləndirilmiş ayaq qorunması üçün polad barmaq qapağı;
 • Neft və sürtkü yağlarına davamlı;
 • Trikotaj astar;
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir;
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar.
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Boz39
Boz40
Boz41
Boz42
Boz43
Boz44
Boz45
Boz46
Boz47

Yarımboğaz Qadın üçün ayaqqabı - MİLDE S1P - K508

SS05333386 Högert
 • Qadın üçün safety ayaqqabı 
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları olan, tələblərə cavab verən və standartlara uyğun olaraq hazırlanmış - EN ISO 20345: 2011
 • İşdə istifadə üçün təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası S1
 • SRC sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir
 • Yüksək keyfiyyətli KPU materialından hazırlanmışdır
 • Artan ayaq mühafizəsi üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı)
 • Gücləndirilmiş daban quruluşu
 • Astar - sürtünmənin qarşısını almaq üçün EVA
 • Daban bölgəsində enerjinin udulmasını təmin edin
 • Neft və yağlara davamlıdır
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir
 • CE sertifikatı
 • Ayağa optimal uyğunluq və istifadə rahatlığını təmin edir.
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Qara37 - 42

10

www.safeseason.az

Yarımboğaz Ayaqqabılar

Yarımboğaz ayaqqabı - BİLAU - S1P ( K503 )

SS34857745 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabısı olan, tələblərə cavab verən və standarta uyğun olaraq hazırlanmışdır - EN ISO 20345: 2011;
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası - S1;
 • SRC sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir;
 • Gücləndirilmiş daban;
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı);
 • Davamlı kompozitdən hazırlanmışdır;
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar;
 • Havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar;
 • Astar - sürtünmənin qarşısını almaq üçün EVA;
 • Daban bölgəsində enerjinin udulmasını təmin etmək;
 • Neft və sürtkü yağlarına davamlı;
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir;
 • CE sertifikatı;
 • Mavi elementləri olan qara rəng;
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir.
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Göy39
Göy40
Göy41
Göy42
Göy43
Göy44
Göy45
Göy46
Göy47

Çəkmə DOSSE - S1P (K513)

SS90658575 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabısı olan, bütün tələblərə cavab verən və standartlara uyğun olaraq hazırlanmışdır - ISO 20345: 2011
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabıları kateqoriyası - S1P
 • SRC sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir
 • Gücləndirilmiş daban quruluşu
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün kompozit burun qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı)
 • Yüksək keyfiyyətli KPU materialından hazırlanmışdır
 • Uzun müddət üçün rezin altlıq
 • Havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış astar
 • Sürtünmənin qarşısını almaq üçün EVA astar
 • Daban bölgəsində enerjinin udulmasını təmin edin
 • Neft və yağalara davamlıdır
 • 1100N-ə qədər ponksiyonlardan qorunmaq üçün Kevlar layneri
 • Anti-elektrostatik xüsusiyyətlərə malikdir
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir.
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Yaşıl39
Yaşıl40
Yaşıl41
Yaşıl42
Yaşıl43
Yaşıl44
Yaşıl45
Yaşıl46
Yaşıl47

Əlcək - Safe 01 ( Qırmızı - Qara )

SS77014882 SAFE
 • Əlcək qarışıq parçadan.
 • Material: nitril-neylon.
 • Üst xarici hissəsi örtüksüz.
 • Trikotaj manjetlər.
 • EN420, EN388 
Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

11

Mexaniki Əlcəklər

Əlcək Polkadot ( Pambıq )

SS76198501 SAFE
 • Mexaniki təsirlərdən əllərin qoprunması üçün nəzərdə tutulub.
 • Pambıqlı-PE (pambıq 70% az olmayaraq) istehsal olunub,
 • PVC nöqtəli örtüyü ilə, rahat tutacağı təmin edir.
 • Bir cütün həcmi: 52 qr.
Rənglər Ölçülər
Standart

Əlcək Högert - K224

SS52901266 Högert
 • Müxtəlif mexaniki işlər zamanı istifadə üçün tövsiyə olunur. 
 • Poluretan əlcəklər.
 • Əlin iç hissəsində və barmaqlarında poliuretan örtüyü.
 • EN 420, EN 388 CAT2.
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Sandal - Dəridən S2 - 3220

SS93433902 Baltobuv

Material: Dəri 

Podkladkası: İç hissəsi nəfəs alan 

Ayaqın rahatlığını təmin edir, və qoruyur 

Ayaqqabının üstü: lipuçkalı bağlanış 

Kompozit ucluq 

Altlıq: iki qatlı PU-TPU

QOST 12.4.137-2001. QOST 12.4.187-97. QOST 28507-99.

İstehsalçı: Baltobuv ( Rusiya ) 

Rənglər Ölçülər
Qara37
Qara38
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

12

www.safeseason.az

Polo köynəklər

Polo köynək - TOBİAS - K415 ( Yaşıl )

SS53025143 Högert
 • Yaşıl rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
YaşılS
YaşılM
YaşılL
YaşılXL
YaşılXXL
YaşılXXXL

Polo Köynək - TOBİAS - K418 (Ağ)

SS36900436 Högert
 • Ağ rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Polo Köynək - TOBİAS - K417 (Göy)

SS95626239 Högert
 • Göy rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
GöyS
GöyM
GöyL
GöyXL
GöyXXL
GöyXXXL

13

Polo köynəklər

Polo Köynək - TOBİAS - K416 (Tünd Boz)

SS77320610 Högert
 • Tünd Boz rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

Polo Köynək - TOBİAS - K428 (Tünd Göy)

SS70787534 Högert
 • Tünd göy rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

Əlcək - BROTİZ - K229 ( Kombinasiya )

SS77476875 Högert
 • Kombinə edilmiş əlcəklər
 • Parçalanmaya qarşı yüksək müqavimət
 • Yüksək keyfiyyətli tülkü dərisindən
 • Əlavə kombinasiyavə gücləndirmə
 • Əl alətləri işlərində istifadə edirlir
 • EN420, EN388
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

14

www.safeseason.az

Mexaniki Əlcəklər

İsidilmiş Əlcək - LANDER - K202 ( Göy )

SS25510149 Högert
 • Qış əlcəkləri
 • Ön hissəsində teksturlu lateks örtürülmə.
 • Tikişsiz trikotaj əlcək.
 • Soyuq şəraətda işləmək üçün nəzərdə tutulub
 • EN 388, EN 511.
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
GöyStandart

Gödəkçə - Softshell - BİESE - K258 ( Qara )

SS96408053 Högert

Gödəkçə - Softşell

 • Material: Softshell -  96% polyester, 4% elastan, Sixliq 300 qr/ m2;
 • Suya davamlılıq 2000 mm H2O, Tənəffüs 1000 q / m2 / 24 saat;
 • Küeəydə - əksetdiricilər
 • Qabaq tərəfdə - cib
 • Kəmərin dayandırıcı ilə tənzimlənməsi;
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

Gödəkçə - Softshell - BİESE - K255 ( Tünd Göy )

SS93915454 Högert
 • Gödəkçə - Softşell
 • Material: Softshell -  96% polyester, 4% elastan, Sixliq 300 qr/ m2;
 • Suya davamlılıq 2000 mm H2O, Tənəffüs 1000 q / m2 / 24 saat;
 • Küeəydə - əksetdiricilər
 • Qabaq tərəfdə - cib
 • Kəmərin dayandırıcı ilə tənzimlənməsi;
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

15

Softşel və Flislər

Gödəkçə - Softshell - BİESE - K256 (Açıq Göy )

SS36170880 Högert
 • Gödəkçə - Softşell
 • Material: Softshell -  96% polyester, 4% elastan, Sixliq 300 qr/ m2;
 • Suya davamlılıq 2000 mm H2O, Tənəffüs 1000 q / m2 / 24 saat;
 • Küeəydə - əksetdiricilər
 • Qabaq tərəfdə - cib
 • Kəmərin dayandırıcı ilə tənzimlənməsi;
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa ) 
Rənglər Ölçülər
Açıq GöyS
Açıq GöyM
Açıq GöyL
Açıq GöyXL
Açıq GöyXXL
Açıq GöyXXXL

Eynək bağlı - LOTZEN - Yaşıl (K011)

SS76228480 Högert
 • Qoruyucu eynək LOTZEN - Baglı 
 • Material: TPR hava quruducuları / PVC daşıyıcı
 • Əlavə elastik kəmər - ayrılmışdır
 • Neylon daxili təmiri yumşaq EVA
 • Elastik, formalı, tənzimlənən kəmər
 • Optik sinif: 1 (+ 0,06 diopter - gündəlik istifadə üçün qeyd olunur)
 • Mexaniki müqavimət: F (aşağı enerji təsiri 45 m / s)
 • Filtr növü: 2C - müntəzəm rəng tanınması ilə UV filtri
 • Dəri rəngi (oxu sayı) 1.2 - şəffaf
 • Standartlar: EN 166: 2001
 • Buxarlama və buxarlama üçün rezistiv qurğular
 • Havalandırma kanalları ilə ramion
 • Orijinal şüşə saxlama
 • Yüngül və zərif konstruksiya
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
YaşılStandart

Eynək bağlı - LOTZEN - Göy (K010)

SS10479928 Högert
 • Qoruyucu eynək LOTZEN - Baglı 
 • Material: TPR hava quruducuları / PVC daşıyıcı
 • Əlavə elastik kəmər - ayrılmışdır
 • Neylon daxili təmiri yumşaq EVA
 • Elastik, formalı, tənzimlənən kəmər
 • Optik sinif: 1 (+ 0,06 diopter - gündəlik istifadə üçün qeyd olunur)
 • Mexaniki müqavimət: F (aşağı enerji təsiri 45 m / s)
 • Filtr növü: 2C - müntəzəm rəng tanınması ilə UV filtri
 • Dəri rəngi (oxu sayı) 1.2 - şəffaf
 • Standartlar: EN 166: 2001
 • Buxarlama və buxarlama üçün rezistiv qurğular
 • Havalandırma kanalları ilə ramion
 • Orijinal şüşə saxlama
 • Yüngül və zərif konstruksiya
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
Açıq GöyStandart

16

www.safeseason.az

Mexaniki Əlcəklər

Əlcək Högert - HENNE - K204 ( Qırmızı )

SS18576667 Högert
 • Mexaniki əlcək Högert – HENNE K203
 • Material: Nitril - Neylon
 • Üst xarici hissəsi örtüksüz
 • Trikotaj manjetlər
 • EN420, EN388 CAT2
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

Əlcək - Högert - SLAM - K210

SS64815914 Högert
 • Mexaniki əlcək Högert – SLAM K208  
 • Material: Qalın örtüklü Lateks , tikişsiz  
 • Üst xarici trikotaj materialdan hazırlanıb
 • Trikotaj manjetlər, 
 • EN420, EN388 CAT2 ( 2x1x4x4 )
 • İstehsalçı: Högert ( Polşa )
Rənglər Ölçülər
Açıq GöyStandart

Əlcək - Högert - TERRA - K215

SS09598304 Högert

Mexaniki əlcək Högert – TERRA K215  

Material: Neylon, Lateks

Üst xarici trikotaj materialdan hazırlanıb, tikişsiz

Trikotaj manjetlər.

EN420, EN388 CAT2 

İstehsalçı: Högert ( Polşa )

Rənglər Ölçülər
Standart

17

Qayanaqçı Çəkmələr

Qaynaqçı çəkməsi - Portwest FW07

SS30870172 Portwest
 • Əlavə olaraq  təbii dəridən olan klapan 
 • Ayaqqabının iç hissəsinə düşə bilən ərinmiş metal qığılcımlarının qarşısını alır. 
 • Rahat bağlanma
 • Material: dəri
 • Altlıq: 300°С HRO PU/rezin
 • Odadavamlı sap
 • Ucluq: kompozit
 • İşlik: deşilməyə qarşı
 • EN ISO 20345:2011
 • İstehsalçı: Portwest ( Ingiltərə ) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

Strop - Portwest - FP50

SS43290356 Portwest
 • Qoruyucu strop amortizator ilə
 • Amortizator ilə poliyester strop, özü blokedici karabin qarmaq ilə
 • Uzunluq - 180 sm, birləşdirici daxil olmaqla
 • Material: parçalı poliester lent
 • EN 354, EN 355, EN362 
 • İstehsalçı: Portwest (İngiltərə) 
Rənglər Ölçülər
GöyStandart

Strop İkili Portwest - FP51

SS37382962 Portwest
 • İkili qoruyucu strop amortizator ilə
 • Amortizator, qarmaqlar və karabin ilə ikili strop
 • Uzunluq 180 sm - birləşdirici daxil olmaqla
 • Material: parçali poliyester lent.
 • EN 354, EN 355, EN 366 
 • İstehsalçı: Portwest ( İngiltərə )
Rənglər Ölçülər
GöyStandart

18

www.safeseason.az

Hündürlükdə Qoruyucu Vasitələr

Strop ikili Portwest - FP52

SS76698169 Portwest
 • Amortizator ilə ikili elastik strop
 • Elastik ikili strop amortizator, iki qarmaq, tutma üçün qarmaq ilə
 • Eslatik poliyester parçadan istehsal olunub
 • Uzunluq 180 sm - birləşdirici daxil olmaqla
 • Material: Parçalı poliyester lent
 • EN 354, EN 355, EN 362 
 • İstehsalçı: Portwest (İngiltərə)
Rənglər Ölçülər
YaşılStandart

Uzunboğaz çəkmə Portwest FW75 - S5 ( Qara )

SS25977929 Portwest
 • Həz astar ilə suyadavamlı uzunboğaz çəkmə
 • Suyadözümlü işlənmə, dəmir ucluqlu və deşilməyə qarşı içlik
 • Yan ilmələr komfort və rahat geyinilməsi üçün nəzərdə tutulub 
 • Material: PVX/nitril. Altlıq: PVX/nitril - altlıq F06 
 • EN ISO 20345:2011. EN 13832-2:2006 
 • İstehsalçı: Portwest (İngiltərə) 
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

Polo Köynək (Qırmızı)

SS23942645 SAFE
 • Qırmızı rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə
Rənglər Ölçülər
QırmızıS
QırmızıM
QırmızıL
QırmızıXL
QırmızıXXL
QırmızıXXXL

19

Polo köynəklər

Polo köynək (Boz)

SS60321605 SAFE
 • Boz rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
BozS
BozM
BozL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

Polo Köynək - Mavi

SS25613168 SAFE
 • Mavi rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
MaviS
MaviM
MaviL
MaviXL
MaviXXL
MaviXXXL

Polo köynək (Tünd göy)

SS87115805 SAFE
 • Tünd göy rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

20

www.safeseason.az

Polo köynəklər

Polo köynək ( Gecə mavisi )

SS62799857 SAFE
 • Gecə mavisi rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
Gecə mavisiS
Gecə mavisiM
Gecə mavisiL
Gecə mavisiXL
Gecə mavisiXXL
Gecə mavisiXXXL

Polo köynək (Bənövşəyi)

SS61301190 SAFE
 • Bənövşə rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
bənövşəyiS
bənövşəyiM
bənövşəyiL
bənövşəyiXL
bənövşəyiXXL
bənövşəyiXXXL

Polo köynək (Ağ rəng)

SS39957330 SAFE

• Ağ rəngli polo köynək • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır • Material: 100% pambıq • Sıxlıqı: 250 q/m2 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır • EN ISO 13688:2013 • İstehsalçı: Türkiyyə

Rənglər Ölçülər
S
M
L
XL
XXL
XXXL

21

Polo köynəklər

Polo köynək (Qara rəng)

SS72219849 SAFE
 • Ağ rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

Uzun qol köynək ( Gecə mavisi )

SS73575175 SAFE
 • Gecə mavisi rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
Gecə mavisiS - 2XL

Uzun qol köynək ( Sarı )

SS53765113 SAFE
 • Sarı rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
SarıS - 2XL

22

www.safeseason.az

Polo köynəklər

Uzun qol köynək ( Göy )

SS43284500 SAFE
 • Göy rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
GöyS - 2XL

Uzun qol köynək ( Qara )

SS77448113 SAFE
 • Qara rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
QaraS - 2XL

Uzun qol köynək (Qırmızı)

SS66070153 SAFE
 • Qırmızı rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
QırmızıS - 2XL

23

Polo köynəklər

Uzun qol köynək ( Boz )

SS90456297 SAFE
 • Boz rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
BozS - 2XL

Uzun qol köynək (Yaşıl)

SS34892152 SAFE
 • Yaşıl rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
YaşılS - 2XL

Uzun qol köynək (Narıncı)

SS10812432 SAFE
 • Narıncı rəngli  polo köynək  
 • Dəbli, ən keyfiyyətli pambıqdan hazırlanmışdır
 • Material:  100% pambıq
 • Sıxlıqı:  250 q/m2
 • Korporativ və şəxsi istifadə üçün yararlıdır
 • EN ISO 13688:2013
 • İstehsalçı: Türkiyyə

 

Rənglər Ölçülər
NarıncıS - 2XL

24

www.safeseason.az

Kimyavi və Turşu əlehinə geyimlər

Önlük Ansell - Alphatec 56-100 PVC

SS72219024 Ansell
 • Turşulardan,kimyəvi, neft, ərzaq və tibb sənayesində istifadə üçün tövsiyə edilir 
 • Standard 12.4.029-76, EN340, EN467.
 • Material: Polyvinil xlorid (PVC) - 100%.
 • Gücləndirilməsi plitələr. Qalınlığı: 0,508 mm.
 • TR TS 019/2011. QOST 12.4.029-76.
 • İstehsalçı: Ansell 
Rənglər Ölçülər
Standart

Kimyavi əlcək SOLVEX 37-900

SS54525801 Ansell
 • Əsas material: nitril pambıq tozu ilə
 • Nitril  plyonka yüksək möhkəmlik və limyəvi maddələrin təsirinə qarşı davamlılıq təmin edir
 • Mexaniki təsirlərdən qorunma üçün yeni standartları təyin edir, sürtülmə və deşilməyə qarşı davamlılıq
 • Bütün nitril örtüklərin keçiciliyi sınağından keçib
 • 100% nümunələrin sınağı: istifadəçiyə təhvil verdikdən öncə hər bir əlcək hermetik və hər hansı bir qüsurun (defekt) olmasına yoxlanılır
 • Əlcəyin bütövlük xüsusiyyəti sıxılmış hava şəraitində yoxlanılır. Qalınlıq: 0.425 mm
 • ISO 9001 standartına uyğundur. EN388. EN374
 • İstehsalçı: Ansell 
Rənglər Ölçülər
QırmızıS, M, L

Kimyavi Əlcək - SOLVEX - 37-675

SS56395312 Ansell
 • İstifadə üçün tövsiyə olunan sahələr: maşınqayırma, nəqliyyat, farmaseftika, kimya, kənd təsərrüfatı, üzümçülük, tikinti, qəza xidmətləri
 • Fərqləndirici xüsusiyyətlər: qalın nitril plyonkadan hazırlanıb
 • Kəsik və deşilmələrə qarşı vinil və ya təbii lateks əlcəklərindən 2-3 dəfə yüksəkdir
 • Xüsusi elastiklik
 • Material: nitril Qalınlıq: 0,75-0,90
 • Uzunluq: 305-323 mm
 • TR TS 019/2011. QOST 12.4.246-2008. EN 388. EN 420. EN 1149
 • İstehsalçı: ANSELL 
Rənglər Ölçülər
Açıq GöyStandart

25

Birdəfəlik Əlcəklər

Əlcək TOUCH-N-TUFF ( 92-600 )

SS13069784 Högert
 • Material: 100% nitril əlcək
 • Lateks və vinil əlcəklərdən 3-4 dəfə daha davamlıdır
 • Hamar bir səthə malikdirlər
 • Üzvi həlledicilər, neft məhsulları (benzol, kerosin) formalin və formaldehidlərlə laboratoriya işləri üçün tövsiyə olunur. Laboratoriya anatomik əlcəklərinin analoqu. Onlar laboratoriyalarda, kimya, elektron sənayedə, mürəkkəb montaj işləri üçün istifadə olunur
 • Qida emalı üçün istifadə edilə bilər
 • Üstünlük verilən tətbiq sahələri: kimyəvi maddələrdən qorunmaq üçün. Qida təması üçün uyğundur
 • Bükülmüş manjet. Əsas material: nitril. Pudrasız. Örtük: hamar
 • Uzunluğu: 240 mm. Çəki: 800 q
 • TR CU 019/2011. EN 374-1: 2016 Tip B (JKPT). EN 374-5: 2016 VİRUS
 • İstehsalçı: Ansell 
Rənglər Ölçülər
YaşılS, M, L

Sandal Mekap - 234

SS27675111 Mekap

Material: Dəri ., S1P 

Podkladkası: İç hissəsi nəfəs alan 

Ayaqın rahatlığını təmin edir, və qoruyur 

Ayaqqabının üstü: lipuçkalı bağlanış 

Kompozit ucluq 

İstehsalçı: Mekap ( Türkiyyə ) 

Rənglər Ölçülər
Qara37
Qara38
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

Kepka - beysbolka ( Göy )

SS39519508 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
MaviStandart

26

www.safeseason.az

Papaq və Kepkalar

Kepka - beysbolka ( Qara )

SS45125636 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Kepka - beysbolka ( Tünd göy )

SS38306579 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyStandart

Kepka - beysbolka ( Ağ )

SS50112830 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
Standart

27

Papaq və Kepkalar

Kepka - beysbolka (Gecə mavisi)

SS66056703 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
Gecə mavisiStandart

Kepka - beysbolka ( Yaşıl )

SS88007079 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
YaşılStandart

Kepka - beysbolka ( Boz )

SS61977290 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
BozStandart

28

www.safeseason.az

Papaq və Kepkalar

Kepka - beysbolka (Açıq yaşıl)

SS57494053 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
Açıq yaşılStandart

Kepka - beysbolka ( Sarı )

SS78475969 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Kepka - beysbolka ( Narıncı )

SS76330423 SAFE
 • Material: 100% pambıq
 • Dəmir sıxma
 • Dimdik: bərk material. 6 panelli kepka.
 • Ölçü: Standart 
Rənglər Ölçülər
NarıncıStandart

29

Kombinezonlar

Kombinezon Portwest (nx51) - Orange

SS19117940 Portwest

Material: Nomex (yanğına dəvamlı material)

Kombinezon müxtəlif işlər üçün istifadə olunur

Rahatlıq və təhlükəsizlik təmin edir

Parça: Nomex 93%, Kevlar- 5%, Karbon liflər-2%, 153 qr/m2.

EN ISO 11612 A1+ A2, B1, C1, F1 EN1149-5.

İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).

Rənglər Ölçülər
NarıncıS - 4XL

Kombinezon Portwest (nx51) - Navy blue

SS35044525 Portwest

Material: Nomex (yanğına dəvamlı)

Kombinezon müxtəlif işlər üçün istifadə olunur

Rahatlıq və təhlükəsizlik təmin edir

Parça: Nomex 93%, Kevlar- 5%, Karbon liflər-2%, 153 qr/m2.

EN ISO 11612 A1+ A2, B1, C1, F1 EN1149-5.

İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).

Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS - 4XL

Kombinezon Portwest (nx51) - Red

SS12417007 Portwest

Material: Nomex (yanğına dəvamlı)

Kombinezon müxtəlif işlər üçün istifadə olunur

Rahatlıq və təhlükəsizlik təmin edir

Parça: Nomex 93%, Kevlar- 5%, Karbon liflər-2%, 153 qr/m2.

EN ISO 11612 A1+ A2, B1, C1, F1 EN1149-5.

İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).

Rənglər Ölçülər
QırmızıS - 4XL

30

www.safeseason.az

Kombinezonlar

Kombinezon Portwest (nx51) - Royal blue

SS78644287 Portwest

Material: Nomex (yanğına dəvamlı)

Kombinezon müxtəlif işlər üçün istifadə olunur

Rahatlıq və təhlükəsizlik təmin edir

Parça: Nomex 93%, Kevlar- 5%, Karbon liflər-2%, 153 qr/m2.

EN ISO 11612 A1+ A2, B1, C1, F1 EN1149-5.

İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).

Rənglər Ölçülər
GöyS - 4XL

Əlcək HY-Flex 11-800

SS00355045 Högert
 • Neft-yağa dəvamlı
 • yığma və nöqtəli əməliyyatlar üçün müxtəlif növ sənayələrdə istifadə edilir
 • Xüsusi marka olmayan əsaslıq çirklənmə təsirli işlərində istifadə üçün nəzərdə tutulub
 • Elastik, əl üzərinə sıx oturan, xırda əşyalarla işlənməsinə imkan verir
 • Tikişsiz əsaslıq əli sürtmür, dərini qıcıqlandırmır

Əlin iç hissəsi köpüklü-nitril örtüyü havanı keçirdir, əlin dərisinə hava almağına imkan verir, bununla komfotluq artırır.

Antistatik. Əsaslıq - neylon, örtük - köpüklənmiş nitril.

TR TS 019/201. EN 388. EN 420. EN 1149.

İstehsalçı: Ansell.

Rənglər Ölçülər
Standart
Standart

Əlcək Portwest (A722) - Qara

SS37611929 Portwest
 • Komfortlu, etibarlı tutma xüsusiyyəti, zərbə və kəsiklərə dözümlü, tikişsiz astar ilə.
 • Uzun müddətlilik üçün elastik, zərbəyə dözümlü PVC örtücüklər.
 • Böyük barmağın qüvvətdirilməsi.
 • Ağır işlərdə istifadəsi üçün uyğundur.
 • Material: TPR, şüşəlifli, HPPE, poliester, nitril.
 • EN 420, EN 388, EN 388:2016. ANSI/ISEA 105-2011. AS/NZS 2161.2, AS/NZS 2161.3.
 • İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

31

Kimyavi və Turşu əlehinə geyimlər

Önlük Ansell (PVC APRON 45G)

SS24235456 Ansell
 • Turşulardan,kimyəvi, neft, ərzaq və tibb sənayesində istifadə üçün tövsiyə edilir.
 • Standard 12.4.029-76, EN340, EN467 
 • Material: polyvinil xlorid (PVC) - 100% 
 • Gücləndirilməsi plitələr 
 • Qalınlığı: 0,508 mm
 • TR TS 019/2011
 • QOST 12.4.029-76
Rənglər Ölçülər
MaviStandart

Çanta Portwest B916 ( Qara )

SS36159055 Portwest
 • Üç bölmə ilə bel çantası, gündəlik istifadə üçün uyğundur.
 • Poliester 1680D parçadan konstruksiyanın sayəsində çantada olan əşyalarınız zədələnməmiş qalmasını təmin edir.
 • Fərqləndirici xüsusiyyətlər: üç əsas "zamok" li bağlnam ilə bölmələr, noutbuk daşınması üçün də qalınlaşmış örtük və komforluq üçün tənzimlənən çiyinliklər.
 • Üz qatın parçası - 100% poliester 1680D.
 • Astar materialı - poliester 210D.
 • Həcmi: 35 litrə.
 • 35 sm x 22 sm x 50 sm.
 • İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Dəbilqə MSA ( Sarı )

SS95002416 Högert
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir.
 • Standartlar:  ANSI/ISEA   Z89.1-2014 (Class E);  CSA  Z94.1-2015 (Class E) 
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

32

www.safeseason.az

Dəbilqə və Kasketkalar

Dəbilqə MSA ( Boz )

SS80940101 Högert
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir.
 • Standartlar:  ANSI/ISEA   Z89.1-2014 (Class E);  CSA  Z94.1-2015 (Class E)

 

Rənglər Ölçülər
BozStandart

Dəbilqə MSA ( Narıncı )

SS71257809 Högert
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir.
 • Standartlar:  ANSI/ISEA   Z89.1-2014 (Class E);  CSA  Z94.1-2015 (Class E) 

 

Rənglər Ölçülər
narıncıStandart

Dəbilqə MSA ( Yaşıl )

SS43508533 Högert
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir.
 • Standartlar:  ANSI/ISEA   Z89.1-2014 (Class E);  CSA  Z94.1-2015 (Class E)

 

Rənglər Ölçülər
YaşılStandart

33

Dəbilqə və Kasketkalar

Dəbilqə MSA ( Ağ )

SS45849468 Högert
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir.
 • Standartlar:  ANSI/ISEA   Z89.1-2014 (Class E);  CSA  Z94.1-2015 (Class E)

 

Rənglər Ölçülər
Standart

Dəbilqə MSA ( Göy )

SS38012384 Högert
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir.
 • Standartlar:  ANSI/ISEA   Z89.1-2014 (Class E);  CSA  Z94.1-2015 (Class E)

 

Rənglər Ölçülər
GöyStandart

Dəbilqə MSA ( Qırmızı )

SS43292274 Högert
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir.
 • Standartlar:  ANSI/ISEA   Z89.1-2014 (Class E);  CSA  Z94.1-2015 (Class E)

 

Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

34

www.safeseason.az

Dəbilqə və Kasketkalar

Dəbilqə SAFE ( Sarı )

SS19433942 SAFE
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir. 

 

Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Dəbilqə SAFE ( Narıncı )

SS79390038 SAFE
• Sertifikat EN397 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397) • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər. • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik- böyük qapaq və neylon qayışlar ilə. • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir.
Rənglər Ölçülər
narıncıStandart

Dəbilqə SAFE ( Boz )

SS20605319 SAFE
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir. 

 

Rənglər Ölçülər
BozStandart

35

Dəbilqə və Kasketkalar

Dəbilqə SAFE ( Ağ )

SS11515582 SAFE
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir. 

 

Rənglər Ölçülər
Standart

Dəbilqə SAFE ( Göy )

SS62808235 SAFE
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir. 

 

Rənglər Ölçülər
GöyStandart

Dəbilqə SAFE ( Qırmızı )

SS19375706 SAFE
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir. 

 

Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

36

www.safeseason.az

Dəbilqə və Kasketkalar

Dəbilqə SAFE ( Yaşıl )

SS66084674 SAFE
 • Sertifikat EN397
 • Kaskada işləyərkən başa çox təziq görsətmir
 • Saçın tökülməsinin və tərləməyin həmin bölgədə qarşısını alır
 • Elektrik izolyasiya 440 Vt qədər ( EN 397)
 • Yağış/su-dan qorunma üçün dimdik və yan tərəflər.
 • Əlavə təhlükəsizlik üçün cənəaltı kəmərcik-  böyük qapaq və neylon qayışlar ilə.
 • Çənənaltı kəmər dəbilqə ilə dəstinə daxildir. 

 

Rənglər Ölçülər
YaşılStandart

Gödəkçə Portwest (S778)-Blue

SS74479137 Portwest
 • Antistatik, odadavamlı, su keçirməyən gödəkçə.
 • Material: Bizflame Rain 250 qr. Astar: 100% pambıq odadavamlı astar 170 qr.
 • İsidici: 100% poliester odadavamlı dolumu ilə 100 qr. Odadavamlı işıqqaytarıcı zolaqlar.
 • EN ISO 14116 Index 3 (12H/40). EN 1149 -5. EN 13034 Type 6. EN 343 Class 3:1.
 • İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).
Rənglər Ölçülər
GöyS
GöyM
GöyL
GöyXL
GöyXXL

Gödəkçə Portwest (S778)-Navy Blue

SS56299443 Portwest
 • Antistatik, odadavamlı, su keçirməyən gödəkçə.
 • Material: Bizflame Rain 250 qr. Astar: 100% pambıq odadavamlı astar 170 qr.
 • İsidici: 100% poliester odadavamlı dolumu ilə 100 qr. Odadavamlı işıqqaytarıcı zolaqlar.
 • EN ISO 14116 Index 3 (12H/40). EN 1149 -5. EN 13034 Type 6. EN 343 Class 3:1.
 • İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

37

Odadavamlı Geyimlər

Gödəkçə Portwest (S778)- Red

SS14764180 Portwest
 • Antistatik, odadavamlı, su keçirməyən gödəkçə.
 • Material: Bizflame Rain 250 qr. Astar: 100% pambıq odadavamlı astar 170 qr.
 • İsidici: 100% poliester odadavamlı dolumu ilə 100 qr. Odadavamlı işıqqaytarıcı zolaqlar.
 • EN ISO 14116 Index 3 (12H/40). EN 1149 -5. EN 13034 Type 6. EN 343 Class 3:1.
 • İstehsalçı: Portwest (İngiltərə).
Rənglər Ölçülər
QırmızıS
QırmızıM
QırmızıL
QırmızıXL
QırmızıXXL
QırmızıXXXL

Qaynaqçı dəsti - Fakel

SS04389618 Fakel
 • 2-ci sinif qığılcım, ərinmiş metaldan qorunma.
 • Gizli düyməli bağlama ilə gödəkçə, tikiş hissəsində yan ciblər.
 • Qolların yuxarı hissəsində və bel hissəsində ventilyasiyalı dəliklər.
 • Şalvarda yan hissədə ciblər.
 • Parça:  odadavamlı işlənmə ilə brezent, sıxlıq 550 q/kv.m
 • TR TS 019/2011
 • QOST R ISO 11611-2011
Rənglər Ölçülər
XakiS
XakiM
XakiL
XakiXL
XakiXXL
XakiXXXL

Qaynaqçı üçün önlük - Fakel

SS03545791 Fakel
 • Qığılcımlardan, ərinmiş metal sıçrayışlarından qoruyur.
 • Material: dana dərisi.
 • Bağlanma: kəmərlər ilə.
 • Ölçü: 110x70 sm.
 • EN ISO 11611 CLASS2 A1.
 • İstehsalçı: Coverguard

 

Rənglər Ölçülər
MaviStandart

38

www.safeseason.az

Maska və Yarımaskalar

Maska 3M ( 6800 )

SS99711753 3M
 • Termoplastikdan işlənilib, maska altlığı ilə, polikarbonat linzadan panoramik görünmə sahəni təmin edir,
 • cızılmalara qarşı və görünməni dəyişmir, tənəffüs çəkmə və çıxarma klapanı ilə.
 • Baş və boyun hissəsinə təzyiq sistemi, tam sıx oturuşu təmin edir.
 • Effektiv və ekonokikdir, uzun müddət istifadə oluna bilər.
 • Ölçü: 6700 - balaca ölçü, 6800 - orta ölçü, 6900 - böyük ölçü.
 • TR TS 019/2011.
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Filtr 3M 6059 (A1B1E1K1)

SS04679623 Högert
 • 3M 6059 filtri 3M 6000-dən biridir
 • Qaz/buxar mühitlərinin diapazonu istifadəsi üçün uyğundur
 • Müvafiq hissəcik filtri əlavə edildi, qorunma
 • hissəcikləri var. 
 • 3M 6000 seriyalı filtrlərə daxildir:
 • 6035 P2/P3 Hissəcik filtri
 • 6051 A1 (Üzvi buxarlar)
 • 6054 K1 (ammonyak)
 • 6057 A1B1E1 (Qeyri-üzvi və Turşu Qazlar)
 • 6059 A1B1E1K1 (Çox qazlı)
 • 6075 A1Form (Üzvi buxarlar və Formaldehid)
 • 6096 BAusHgP3 (xlor, civə və hissəciklər)
 • 6098 AX (Üzvi buxarlar)
 • 6099 A2B2E2K2P3 (Multiqas və sabit P3 hissəcik filtri)
Rənglər Ölçülər
BozStandart

Siqnal Jilet Högert ( K231 ) - Yellow

SS35442208 Högert
 • Material 100% polyester;
 • Çəki 120 q / m²;
 • EN ISO 13688 və EN ISO 20471 sinif 2-yə uyğun məhsul;
 • 5 sm enində 2 əks etdirici zolaq;
 • Velcro bağlayıcılar;
 • Rahat uyğunluq;
 • Əks etdirən materialların davamlılığı - 40 ° C-də 25 yuyulma.
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

39

Siqnal Jiletlər

Siqnal Jilet Högert ( K231 ) - Orange

SS11109553 Högert
 • Material 100% polyester;
 • Çəki 120 q / m²;
 • EN ISO 13688 və EN ISO 20471 sinif 2-yə uyğun məhsul;
 • 5 sm enində 2 əks etdirici zolaq;
 • Velcro bağlayıcılar;
 • Rahat uyğunluq;
 • Əks etdirən materialların davamlılığı - 40 ° C-də 25 yuyulma.
Rənglər Ölçülər
NarıncıS
NarıncıM
NarıncıL
narıncıXL
NarıncıXXL
NarıncıXXXL

Siqnal Jilet Safe - Yellow

SS39019056 SAFE
 • Material 100% polyester;
 • Çəki 120 q / m²;
 • EN ISO 13688 və EN ISO 20471 sinif 2-yə uyğun məhsul;
 • 5 sm enində 2 əks etdirici zolaq;
 • Velcro bağlayıcılar;
 • Rahat uyğunluq;
 • Əks etdirən materialların davamlılığı - 40 ° C-də 25 yuyulma.
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

Siqnal Jilet Safe - Orange

SS59471976 SAFE

Material 100% polyester;
Əsas çəki 120 q / m²;
EN ISO 13688 və EN ISO 20471 sinif 2-yə uyğun məhsul;
5 sm enində 2 əks etdirici zolaq;
Velcro bağlayıcılar;
Rahat uyğunluq;
Əks etdirən materialların davamlılığı - 40 ° C-də 25 yuyulma.

Rənglər Ölçülər
NarıncıS
NarıncıM
NarıncıL
NarıncıXL
NarıncıXXL
NarıncıXXXL

40

www.safeseason.az

Səs Əlehinə Vasitələr

Qulaqçıqlar Högert - Lauter (K178)

SS09095272 Högert
 • Dəbilqəyə bərkidilmiş;
 • Səs izolyasiyası SNR - 31 dB (səs-küyün azaldılması səviyyəsinin göstəricisi);
 • II kateqoriya;
 • EN 352-3 standartı;
 • CE sertifikatı;
 • Optimal sızdırmazlığı təmin edən maye köpüklə doldurulmuş rahat sızdırmazlıq yastıqları,
 • Eyni zamanda dəri üzərində az təzyiqlə qulağa rahat oturmaq;
 • Yüksək istifadə rahatlığı;
 • Yığmaq asan, yüngül;
 • Högert Technik HT5K180, HT5K181, HT5K182, HT5K183 qoruyucu dəbilqələri ilə uyğun gəlir.
Rənglər Ölçülər
YaşılStandart

Yarımkombinezon Högert - EDGAR ll (K272)

SS97787263 Högert
 • Güclü toxunuşlu asma ilə iş şalvarları, material çəkisi 70 q / m²;
 • Oxford 600D materialından hazırlanmış armaturlar;
 • Material: parça 97% pambıq, 3% elastan;
 • Velcro ilə bağlanan dizlik cibləri;
 • 7 ciblə təchiz olunmuşdur:
 • Möhkəmləndirici və Velcro qapağı olan 2 arxa cib;
 • 2 döş cibi, onlardan birində Velcro qapağı var;
 • 2 dərin yan cib;
 • 1 yan ayaq cibi;
 • Hərəkət azadlığını təmin edən elastik material;
 • Uzunluğu tənzimlənən elastik asma;
 • Əks etdirən elementlər - şalvarın ön və arxası;
 • Elastik band ilə şalvarın arxasında tənzimlənə bilər.
Rənglər Ölçülər
QəhvəyiS
QəhvəyiM
QəhvəyiL
QəhvəyiXL
QəhvəyiXXL
QəhvəyiXXXL

Gödəkçə Högert REN - Tünd Boz (K241) parka

SS88396594 Högert
 • Material: 100% polyester, Oxford 300D, PU örtük
 • 1 sıxılmış döş cibi
 • 1 qapaqlı Velcro cib
 • 2 izolyasiya edilmiş alt cib
 • Sənədlər üçün - 1 daxili cib
 • Kapüşon çıxardıla bilir
 • Qolunda elastik
 • İstehsalçı- Högert (Polşa)
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL
Tünd BozS
BozS

41

Qış Gödəkçələri

Gödəkcə Högert REN - Tünd Göy (K247)

SS15525843 Högert
 • Material: 100% polyester, Oxford 300D, PU örtük
 • 1 sıxılmış döş cibi
 • 1 qapaqlı Velcro cib
 • 2 izolyasiya edilmiş alt cib
 • Sənədlər üçün - 1 daxili cib
 • Kapüşon çıxardıla bilir
 • Qolunda elastik
 • İstehsalçı- Högert (Polşa)
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL
GöyS

Jılet WIED - Tünd Boz (K243)

SS79481882 Högert
 • Material: 100% polyester, suya dəvamlı,
 • 1 sıxılmış döş cibi
 • 4 cib ilə təchiş edilmişdir
 • Fermuarlı 2 alt cib
 • 1 daxili cib
 • İstehsalçı ölkə: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

Gödəkcə MOZEL - Tünd Boz (K242) bomber

SS35059055 Högert
 • Material: 100% polyester, Oxford 300D, PU önlük,suya dəvamlı
 • 1 sıxılmış döş  cibi
 • İzolyasiya edilmiş alt cib 
 • Sənədlər üçün bir daxili cib
 • İstehsalçı ölkə: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

42

www.safeseason.az

Qaynaqçı Əlcəklər

Qaynaqçı əlcəyi - Qırmızı

SS93362949 SAFE
 • Spiloklu əlcəklər yüksək keyfiyyətli, qaynaq işləri üçün uyğundur.
 • Uzunboğaz ilə dəri əlcəklər
 • Material: tam dana spilok
 • Astar: isidilmiş
 • Əlcəyin uzunluğu: 35 sm
 • Manjet: spilok 15 sm
 • EN 420, EN 388, EN 407, 41314x.
 • İstehsalçı: American Safety
Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

Yağmurluq Plaş SAFE - Sarı

SS18170312 Högert
 • Suya davamlı kapüşonlu yağış paltarı
 • iş və ya açıq hava fəaliyyəti zamanı yağışdan, qardan və kirdən qoruyur. 
 • Polietilendən hazırlanmışdır və tikişlərin güclü və keyfiyyətli birləşməsi hətta çox güclü yağış zamanı nəmin keçməsinə imkan vermir.
 • Üst paltarı geyinmək asandır və hərəkəti məhdudlaşdırmır.
 • Asan saxlama və daşınma üçün qatlandıqda yüngül çəki və yığcam ölçü.
 • Məhsulun 50-56 ölçüsü var.
 • Çox istifadə üçün əladır
 • Istehsalçı SAFE
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

Gödəkçə Tanger - Tünd Göy (K248)

SS37085153 Högert
 • Material: parça sürməyi 100% polyester, parça boz melanj 96% polyester + TPU membranlı 4% elastan;
 • Suya davamlılıq 5000 mm H₂O, nəfəs alma qabiliyyəti 800 q / m² / 24 saat;
 • Bantlanmış tikişlər;
 • Astar: 100% polyester 210T tafetta, 50 q;
 • 3 cırtdan ilə büzmə ilə örtülmüş fermuar ilə bərkidilmiş;
 • Qapaqlı fermuarlı 2 alt cib, fermuarlı 1 döş cibi, sənədlər üçün 1 daxili cib ilə təchiz edilmişdir;
 • Tam kapotun, başlığın hündürlüyünün və dərinliyinin tənzimlənməsi;
 • Gödəkçənin alt hissəsinin tıxacla tənzimlənməsi;
 • Velcro ilə qolların tənzimlənməsi;
 • Əks etdirən elementlər - gödəkçənin arxası və başlığı;
 • Uzadılmış arxa;
 • Sürməyi mavi rəng - material təkrar yuyulmasına baxmayaraq rəng intensivliyini saxlayır;
 • Çəkicin əlavə markalanması imkanı (giriş üçün asan giriş üçün astarda daxili fermuar);
 • Universal açıq istifadə.
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS - 2XL
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

43

Suyadavamlı geyimlər

Yağmurluq Plaş SAFE - Tünd Mavi

SS22526815 Högert
 • Suya davamlı kapüşonlu yağış paltarı
 • iş və ya açıq hava fəaliyyəti zamanı yağışdan, qardan və kirdən qoruyur. 
 • Polietilendən hazırlanmışdır və tikişlərin güclü və keyfiyyətli birləşməsi hətta çox güclü yağış zamanı nəmin keçməsinə imkan vermir.
 • Üst paltarı geyinmək asandır və hərəkəti məhdudlaşdırmır.
 • Asan saxlama və daşınma üçün qatlandıqda yüngül çəki və yığcam ölçü.
 • Məhsulun 50-56 ölçüsü var.
 • Çox istifadə üçün əladır
 • Istehsalçı SAFE
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

Yağmurluq Plaş SAFE - Yaşıl

SS01898987 Högert
 • Suya davamlı kapüşonlu yağış paltarı
 • iş və ya açıq hava fəaliyyəti zamanı yağışdan, qardan və kirdən qoruyur. 
 • Polietilendən hazırlanmışdır və tikişlərin güclü və keyfiyyətli birləşməsi hətta çox güclü yağış zamanı nəmin keçməsinə imkan vermir.
 • Üst paltarı geyinmək asandır və hərəkəti məhdudlaşdırmır.
 • Asan saxlama və daşınma üçün qatlandıqda yüngül çəki və yığcam ölçü.
 • Məhsulun 50-56 ölçüsü var.
 • Çox istifadə üçün əladır
 • Istehsalçı SAFE
Rənglər Ölçülər
YaşılS
YaşılM
YaşılL
YaşılXL
YaşılXXL
YaşılXXXL

Gödəkçə Högert HEINER - Tünd Boz k249

SS31074146 Högert
 • Material: parça boz 100% polyester, parça boz melanj 96% polyester + TPU membranlı 4% elastan;
 • Suya davamlılıq 5000 mm H₂O, nəfəs alma qabiliyyəti 800 q / m² / 24 saat;
 • Bantlanmış tikişlər; astar: 100% polyester 210T tafetta, 50 q;
 • Fermuar ilə bərkidilmiş; 2 alt cib, sənədlər üçün 1 daxili cib ilə təchiz olunmuşdur;
 • yaşıl əlavələrlə dəbli tünd boz rəng - material təkrar yuyulmasına baxmayaraq rəngin intensivliyini saxlayır;
 • universal açıq istifadə.
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

44

www.safeseason.az

Softşel və Flislər

Softshell Högert INN - Tünd Boz (K254)

SS21211256 Högert
 • Material: 96% polyester, 4% elastan, suya davamlı 
 • 100% polyester RipStop-dan hazırlanmış armaturlar
 • 2 fermuarlı alt cib
 • Kapüşonun hündürlüyü və dərinlik tənzimlənməsi
 • İstehsalçı ölkə: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

Şalvar Högert ELDE (Softshell) - Tünd boz (K357)

SS30881487 Högert
 • Material: 96% polyester, 4% spandex, suya davamlı 
 • 100% polyester RipStop-dan hazırlanmış armaturlar
 • 3 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • - 2 üst cib
 • - 1 arxa cib
 • yanlarda elastik bel.
 • İstehsalçı ölkə: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

Şalvar Högert Elde (Softshell) - Qara (K366)

SS61907701 Högert
 • Material: 96% polyester, 4% spandex, suya davamlı 
 • 100% polyester RipStop-dan hazırlanmış armaturlar
 • 3 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • - 2 üst cib
 • - 1 arxa cib
 • yanlarda elastik bel
 • İstehsalçı ölkə: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

45

Şalvarlar

Şalvar Högert NEKAR - Qara (K356)

SS23458318 Högert
 • Material: 96% polyester, 4% elastan, suya davamlı
 • 100% polyester RipStop-dan hazırlanmış armaturlar;
 • 3 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • - 2 üst cib
 • - 1 arxa cib;
 • yanlarda elastik bel;
 • Əks etdirən elementlər
 • İstehsalçı ölkə: Polşa (Högert) 
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

Gödəkçə Högert LEVİN - Qara (K385)

SS82296855 Högert
Material 1: trikotaj parça 96% polyester + 4% elastan Fermuar ilə bərkidilmiş; Çənə qoruyucusu; Sənədlər üçün 2 alt cib və 1 daxili cib ilə təchiz edilmişdir; Əks etdirən elementlər - sweatshirt arxası; Uzadılmış arxa arxa qoruyur; Moda yaşıl əlavələrlə qara rəng; Toxunmaq xoşdur; Universal açıq istifadə.
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

Jilet Högert (MADS) - Qara (K378)

SS90961626 Högert
 • Material 1: trikotaj parça 96% polyester + 4% elastan, material 2: parça 100% polyester;
 • Fermuar ilə bərkidilmiş;
 • Çənə qoruyucusu;
 • Sənədlər üçün 2 alt cib və 1 daxili cib ilə təchiz edilmişdir;
 • Əks etdirən elementlər - sweatshirt arxası;
 • Uzadılmış arxa arxa qoruyur;
 • Moda yaşıl əlavələrlə qara rəng;
 • Toxunmaq xoşdur;
 • Universal açıq istifadə
 • İstehsalçı: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

46

www.safeseason.az

Sviterlər, Xudilər

Xudi Högert NIERS - Boz (K379)

SS26922479 Högert
 • Material: 65% pambıq, 35% polyester
 • Kapüşon: sabit, hündürlüyü tənzimlənən
 • 1 kenquru cibi
 • İstehsalçı: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
BozS
BozM
BozL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

Xudi Högert NİERS - Yaşıl (K380)

SS37085231 Högert
 • Material: 65% pambıq, 35% polyester
 • Kapüşon: sabit, hündürlüyü tənzimlənən
 • 1 kenquru cibi
 • İstehsalçı: Polşa (Högert)

 

Rənglər Ölçülər
YaşılS
YaşılM
YaşılL
YaşılXL
YaşılXXL
YaşılXXXL

Xudi Högert NIERS - Sarı (K381)

SS76673125 Högert
 • Material: 65% pambıq, 35% polyester
 • Kapüşon: sabit, hündürlüyü tənzimlənən
 • 1 kenquru cibi
 • İstehsalçı: Polşa (Högert)

 

Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

47

Termo-geyimlər

Termo-geyim Högert OSTE - Tünd göy (K390)

SS42580328 Högert
 • Material: 65% poliamid, 35 % polyester
 • Tez qurutma
 • Tikişsiz uzunqol
 • İstehsalçı: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL
Tünd GöyXXXXL

Termo-geyim Högert OSTE - Tünd Boz (K392)

SS60602506 Högert
 • Material: 65% poliamid, 35% polyester
 • Tez qurutma
 • Tikişsiz uzunqol
 • İstehsalçı: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL
Tünd BozXXXXL

Termo-geyim Högert SEİG - Tünd Göy (K391)

SS92085834 Högert
 • Material: 65% poliamid, 35% polyester
 • Tez qurutma
 • Tikişsiz
 • İstehsalçı: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL
Tünd GöyXXXXL

48

www.safeseason.az

Termo-geyimlər

Termo-geyim Högert SEİG - Tünd Boz (K393)

SS84159976 Högert
 • Material: 65% poliamid, 35% polyester
 • Tez qurutma
 • Tikişsiz
 • İstehsalçı: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL
Tünd BozXXXXL

T-shirt Högert VİLS - Tünd Boz (K410)

SS09180870 Högert
 • material: 100% pambıq, 180 q/m²
 • klassik kəsim
 • istehsalçı ölkə: Polşa (Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

T-shirt Högert VİLS - Yaşıl (K411)

SS96657588 Högert
 • Material: 100% pambıq
 • Klassik pambıq 
 • İstehsalçı ölkə: Polşa(Högert)
Rənglər Ölçülər
YaşılS
YaşılM
YaşılL
YaşılXL
YaşılXXL
YaşılXXXL

49

T-shirt ( Futbolkalar )

T-shirt Högert VİLS - Göy (K412)

SS91329451 Högert
 • Material: 100% pambıq
 • Klassik pambıq 
 • İstehsalçı ölkə: Polşa(Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

T-shirt Högert VİLS - Ağ (K413)

SS25175870 Högert
 • Material: 100% pambıq
 • Klassik pambıq 
 • İstehsalçı ölkə: Polşa(Högert)
Rənglər Ölçülər
S
M
L
XL
XXL
XXXL

T-shirt Högert VİLS - Tünd Yaşıl (K426)

SS95395072 Högert
 • Material: 100% pambıq
 • Klassik pambıq 
 • İstehsalçı ölkə: Polşa(Högert)
Rənglər Ölçülər
XakiS
XakiM
XakiL
XakiXL
XakiXXL
XakiXXXL

50

www.safeseason.az

T-shirt ( Futbolkalar )

T-shirt Högert VİLS - Tünd Göy (K427)

SS71490955 Högert
 • Material: 100% pambıq
 • Klassik pambıq 
 • İstehsalçı ölkə: Polşa(Högert)
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

T-shirt Högert VİLS - Boz (K425)

SS72972605 Högert
 • Material: 100% pambıq
 • Klassik pambıq 
 • İstehsalçı ölkə: Polşa(Högert)
Rənglər Ölçülər
BozS - 2XL

Gödəkçə Högert SALM - Ağ (K361)

SS21399116 Högert

. Qoruyucu gödəkçə, materialın çəkisi 250 q / m²;
. Oxford 300D materialından hazırlanmış çiyinlərdə armaturlar;
. Material: 60% pambıq, 40% polyester;
. Fermuar ilə bərkidilmiş;
. 5 cib ilə təchiz edilmişdir:
- 1 ədəd sinə cibi, qapaqlı, preslə bərkidilmiş;
- 1 sıxılmış döş cibi;
- 2 aşağı açıq cib;
- Sol qolda 1 cib;
. Boz elementlərlə ağ rəng - material təkrar yuyulmasına baxmayaraq rəng intensivliyini saxlayır;
. Əks etdirən elementlər - gödəkçənin ön və arxa hissəsi;
. Dik yaxası olan gödəkçənin üstü;
. Elastik manjet;
. Rəngləmə, suvaq, kafelləmə, quraşdırma və s.

Rənglər Ölçülər
S
M
L
XL
XXL
XXXL

51

Şalvarlar

Şalvar Högert SALM - Ağ (K363)

SS82817662 Högert

. Güclü toxunuşlu qoruyucu şalvar, materialın çəkisi 250 q / m²;
. Oxford 300D materialından hazırlanmış armaturlar;
. Şalvarın yüksək davamlılığı üçün üçqat tikişlər;
. Material: 60% pambıq, 40% polyester;
. Ayaqları dizdən əvvəl açıla bilər;
. Velcro ilə bağlanan dizlik cibləri;
. 7 praktik cib ilə təchiz edilmişdir:
- 2 dərin üst cib;
- 2 yan cib (1 yük cibi, 1 xətkeş cibi);
- 1 telefon cibi;
- 2 arxa gücləndirilmiş cib, 1 Velcro ilə bərkidilmiş;
. Boz elementləri olan ağ rəng;
. Əks etdirən elementlər - şalvarın önü;
. Şalvarın arxa hissəsində elastik bir bantla tənzimləmə;
. Ayaqları uzatmaq imkanı;
. Rəngləmə, suvaq, kafelləmə, quraşdırma və s.

Rənglər Ölçülər
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Flis Högert EDER - Qara (K374)

SS53345141 Högert
 • Material: yun 100% polyester 180 q / m²;
 • Qaranlıq daxili dik yaxa;
 • Zip bağlanması yaxınlığında əks etdirən lentlər
 • Istehsalçı ölkə: Polşa(Högert)
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

Flis Högert EDER - Göy (K375)

SS53219295 Högert
 • Material: 100% polyester yun, çəki 180 q / m²;
 • Qaranlıq daxili yaxa;
 • Fermuarda əks etdirən lentlər.
Rənglər Ölçülər
GöyS
GöyM
GöyL
GöyXL
GöyXXL
GöyXXXL

52

www.safeseason.az

Dəbilqə və Kasketkalar

Kasketka Högert WIPPER - Qara (K188)

SS65381693 Högert
 • Material: 100% pambıq, 240 q / m²;
 • Velcro tənzimlənməsi;
 • Havalandırma delikləri
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Kəmərə bərkidilən çanta Högert ELTA - Qara (K443)

SS94451604 Högert

Davamlı Oxford 600D materialından hazırlanmışdır;

7 praktiki şöbə var:

-yuxarıda 1 böyük əsas hücrə;

-orta hissədə 2 hüceyrə;

- altındakı 4 hüceyrə;

. Kəmərin hər hansı bir yerində yerləşdirilir;

. Kəmərin hər iki tərəfinə yerləşdirilə bilər, sağ əlli

və solçular;

. Əl alətləri, dırnaqlar, matkaplar üçün idealdır;

. 2 ədəd qablaşdırılır

Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Kəmərə bərkidilən çanta Högert BIELLA - Qara (K447)

SS10354086 Högert
 • Material: TC parça 65% polyester, 35% pambıq, çəkisi 270 q/m²;
 • davamlı
 • Oksford 600D parçadan hazırlanmış cib daxilində möhkəmləndirmə;
 • Cibin içindəkilərin düşməsinin qarşısını almaq üçün ip;
 • 3 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • Aksesuarlar üçün 1 böyük cib;
 • Qələmlər üçün 2 əlavə praktik cib;
 • Kəmərin hər hansı bir yerində asıldı;
 • Kəmərin hər iki tərəfində, sağ və sol əlli insanlar üçün istifadə edilə bilər;
 • Dırnaqlar, matkaplar üçün mükəmməldir.
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

53

Aksessuarlar

Kəmərə bərkidilən çanta Högert DALKEN - Qara (K448)

SS26316650 Högert
 • material: TC parça 100% polyester 300D Oksford
 • Cibin içindəkilərin düşməsinin qarşısını almaq üçün güclü Velcro
 • Telefon / smartfon və ya digər əşyalar üçün 1 böyük cib ilə təchiz edilmişdir
 • Kəmərin istənilən yerindən asılıb
 • Kəmərin hər iki tərəfində, sağ və sol əlli insanlar üçün istifadə edilə bilər
 • Ölçüləri: 11,5 x 17 sm.
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Eynək Högert ALB (K003)

SS47115440 Högert
Cızıqlara davamlı; Geniş baxış sahəsi olan yüksək keyfiyyətli 1 mm qalınlığında polikarbonatdan hazırlanmışdır; Sinif mühafizəsi - 2; Mexaniki müqavimət - 1F; Mükəmməl uyğunluq və istifadə rahatlığı üçün tənzimlənən elastik kəmər EN 166 standartına uyğun olaraq
Rənglər Ölçülər
Standart

Eynək Högert VENEDİG (K009)

SS71246838 Högert
 • Material: polikarbonat - lens və çərçivə;
 • Optik sinif: 1 (+ 0,06 diopter - davamlı aşınma üçün nəzərdə tutulmuşdur);
 • Mexaniki güc: F (aşağı enerji təsiri 45 m / s);
 • Düzgün rəng tanınması ilə UV filtri - 2C;
 • Lens rəngi (kölgə nömrəsi) 1.2 - şəffaf;
 • Standartlar: EN 166: 2001;
 • Cızıqlara davamlı;
 • Havalandırma kanalları olan qollar;
 • Qolların sonunda kiçik deşiklər;
 • Çərçivəsiz linzaların düzülüşü;
 • Yüngül və davamlı quruluş.
Rənglər Ölçülər
Standart

54

www.safeseason.az

Eynəklər

Eynək Högert TRİENT (K008)

SS51648368 Högert
 • Материал: поликарбонат – линза/нейлон – оправа;
 • Оптический класс: 1 (+0,06 дптр – рассчитаны на постоянное ношение);
 • Механическая стойкость: F (низкая энергия удара 45 м/с);
 • Фильтр УФ с правильным распознаванием цвета – 2С;
 • Цвет линзы (степень затемнения) 1,2 – прозрачная;
 • Применение: 5 (мелкие частицы пыли и газы 5um);
 • Стандарты: EN 166:2001;
 • Устойчив к царапинам;
 • Регулируемые дужки (от 5 до 15 мм);
 • Небольшие вентиляционные отверстия на кончиках висков;
 • Очки без оправы;
 • Легкая и прочная конструкция.
Rənglər Ölçülər
Standart

Dizlik Högert HOGL - Qara (K293)

SS73020621 Högert
 • Oxford 600D xarici parça;
 • Silikon gel ilə doldurulmuş sürüşməyən sintetik material örtüyü;
 • Yastıqlar rahatlıq və rahatlıq təmin edir;
 • Dizləri çürüklərdən qorumaq;
 • Velcro bərkidici qayışlar;
 • EN14404 standartının tələblərinə cavab verir, Tip 1, performans səviyyəsi 2, kateqoriya: II.
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Dəbilqə Portwest - Ağ (PS53)

SS90804706 Högert
 • Korpusun materialı: ABS plastik. Daxili başlıq - LDPE.
 • 6 nöqtəli tekstil asma. Polyester qayış.
 • Tekstil başlığın içlik, 3 nöqtəli çənə kəməri.
 • Polyesterin dartılma gücü 15-25 daN.
 • Qulaqlıqlar üçün yan yuvalar. Baş fənərləri üçün kliplər.
 • Tənzimləmələr: fastrak.
 • Çəki 470 q İstifadə müddəti istehsal tarixindən 5 il və ilk istifadə tarixindən 3 ildir.
 • Dielektrik qoruma 1000AV / 1500VDC - Sinif 0 / 1000V
 • Ölçü: 52 ilə 63 sm.EN 50365:2002. EN 397:2012+A1:2012.
 • İstehsalçı: Ingiltərə (Portwest).
Rənglər Ölçülər
Standart

55

Kombinezonlar

Kombinezon birdəfəlik DuPont Tyvek - XPert

SS71517544 DuPont
 • Kombinezon personalın çirklənmələrdən qorunması üçün hazırlanıb.
 • Kimyəvi, suya davamlı antistatik kombinezon kopyüşonlu Tyvek Classic (DuPont), kimyəvi maddələrə, toza qarşı müdafiəni təmin edir.
 • Xarici tikişlər, 3 komponentli elastik kopyüşon, “zamok”lu bağlama, bellik və şalvarıların aşağı hissəsində elastik manjetlər.
 • Yeni erqonomik dizayn bedən formasına uyğun olaraq hərəkətin sərbəstliyini  təmin edir. 
 • EN 1149-5. EN 14126.
 • İstehsalçı: DuPont (İngiltərə).
Rənglər Ölçülər
S
M
L
XL
XXL

Dielektrik əlcək (Lateks)

SS36010011 Fakel
 • Elektrik təsirindək qorunmaq üçün təmin olunur.
 • 1000 V-dək elektrik işlərində əlcəklər əsas qorunma vasitəsidir.
 • və elektro quraşdırma işlərində gerginlik 1000 V-dan yuxarı olduqda əlavə izolyasiya edici vasitədir. 
 • Lateksdan istehsal olunub.
 • TR TS 019/2011. QOST 12.4.246-2008. TU 38.306-5-63-97. QOST 12.1.038-82.
 • İstehsalçı: Fakel (Rusiya).
Rənglər Ölçülər
narıncıStandart

Mühafizə dəsti (Straj)

SS66757929 SAFE
 • Özəl mühafizə şirkətləri, təhlükəsizlik işçiləri üçün tövsiyə olunur.
 • Paket içindəkilər: gödəkçə, şalvar
 • Tərkibi: polyester - 50%, pambıq - 50%, sıxlıq 215 q/m²
 • Bitiş: IN
 • Qapaq: fermuar
 • Yaxa: dönmə
 • Eninin tənzimlənməsi: gödəkçənin altındakı tikişli kəmər, yanlarda elastik əlavələrlə.
 • Ciblər: qapaqlı alt və yuxarı yamaqlı ciblər, şalvarda yan və arxa tikişli ciblər.
 • Qara reng
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

56

www.safeseason.az

Xilasedici Vasitələr

Xilasedici dairə

SS50497348 SAFE
 • Dairənin kütləsi 4 kq-dan az deyil.
 • Xarici diametri - 800 mm-dən çox deyil.
 • Daxili diametri - 400 mm-dən az olmamalıdır.
 • Ən azı 24 saat ərzində üzmə qabiliyyətinə malikdir.
 • Dairə ən azı 900 N yükə tab gətirir.
 • Korkuluq və əks etdirən zolaqlarla təchiz edilmişdir.
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Ilk tibbi yardım qutusu ( avtomobil üçün )

SS72894937 SAFE
 • İlk tibbi yardım üçün nəzərdə tutulub.
 • Xarici qan axmanın müvəqqəti dayandırılması və yaralara sarğı bağlamaq üçün:
 • Qanı dayandıran jqut 1 ədəd;
 • Tənzifli tibbi bint qeyri steril 5 m х 5 sm 2 ədəd;
 • Tənzifli tibbi bint qeyri steril 5 m х 10 sm 2 ədəd;
 • Tənzifli tibbi bint qeyri steril 7 m х 14 sm 1 ədəd;
 • Tənzifli tibbi bint steril 5 m х 7 sm 2 ədəd;
 • Tənzifli tibbi bint steril 5 m х 10 sm 2 ədəd;
 • Tənzifli tibbi bint steril 7 m х 14 sm 1 ədəd;
 • Steril saeğı paketi 1 ədəd;
 • Tənzifli tibbi steril salfetlər 16 х14sm №10 1 qutu az olmadan;
 • Bakterisid plaster 4 sm х 10 sm 2 ədəd az olmadan;
 • Bakterisid plaster 1,9 sm х 7,2 sm 2 ədəd az olmadan;
 • Süni nəfəsin keçirtməsi üçün avadanlıq "Ağız-Avadanlıq-Ağız" 1 ədəd;
 • Digər vasitələr;
 • Qayçı 1 ədəd;
 • Tibbi əlcəkləri Ölçüsü M az olmadan 1 cüt.
 • TU 9398-003-42965160-2001.
 • İstehsalçı: SAFE
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Gözyuma Vasitəsi (Station)

SS37668851 Click
 • Əhatə dairəsi: gözə yad cisimlər (metal və ya ağac qırıntıları, toz, kir) daxil olduqda istifadə olunur.
 • Flakonun tərkibində steril natrium xlorid məhlulu (0,9%) var.
 • Şüşə erqonomik formalı qapaq ilə təchiz olunub, bu qapaq gözə tam oturmağı və gözdən artıq mayeni çıxarmaqla bərabər yaxalamağı təmin edir. Toz örtüyü və etiketdə ətraflı təlimat var.
 • Qablaşdırma sterildir, açıldıqdan sonra saxlamayın. Əgər qablaşdırma açılmazsa, dərman 3,5 il saxlanılır.
 • Əhəmiyyətli: durulama mayesinin axını təzyiq altında gözlərə düşməməlidir, şüşə yüngülcə sıxılmalı və bir az sıxılmalıdır
Rənglər Ölçülər
Standart

57

Lentlər

Lent - Zebra ( 200m )

SS77185886 SAFE
 • Əhatəni tez hasarlama üçün siqnal lenti.
 • Rulon: 200m
Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

Lent - Zebra ( 500m )

SS88703386 SAFE
 • Əhatəni tez hasarlama üçün siqnal lenti.
 • Rulon: 500m
Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

Sarı yapışkanlı lent

SS69833753 SAFE
 • İşarələmə lenti qara və sarı
 • 250 - 500 m
 •  Obyektlərin, binaların, dirəklərin, bordürlərin və s. elementlərin markalanmasında, təhlükəli ərazilərin, iş yerlərinin, dayanacaq yerlərinin və s. işarələnməsi və tez işarələnməsi üçün istifadə olunur
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

58

www.safeseason.az

Softşel və Flislər

Flis Högert HASE - Tünd Boz (K372)

SS15404615 Högert
 • Material: trikotaj 100% polyester, çəki 250 q / m²;
 • 2 alt cib ilə təchiz edilmişdir;
 • Tıxac ilə alt ətəyin tənzimlənməsi;
 • Əks etdirən elementlər.
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

Flis Högert HASE - Göy (K373)

SS73654452 Högert
 • Material: trikotaj 100% polyester, çəki 250 q / m²;
 • 2 alt cib ilə təchiz edilmişdir;
 • Tıxac ilə alt ətəyin tənzimlənməsi;
 • Əks etdirən elementlər.
Rənglər Ölçülər
GöyS
GöyM
GöyL
GöyXL
GöyXXL
GöyXXXL

Flis Högert HASE - Gecə Mavisi (K377)

SS55319215 Högert
 • Material: trikotaj 100% polyester, çəki 250 q / m²;
 • 2 alt cib ilə təchiz edilmişdir;
 • Tıxac ilə alt ətəyin tənzimlənməsi;
 • Əks etdirən elementlər.
Rənglər Ölçülər
Gecə mavisiS
Gecə mavisiM
Gecə mavisiL
Gecə mavisiXL
Gecə mavisiXXL
Gecə mavisiXXXL

59

Softşel və Flislər

Flis Högert PASADER - Tünd Boz (K382)

SS12196828 Högert

Material: trikotaj 100% polyester, çəki 290 q / m²;
2 aşağı fermuarlı cib ilə təchiz edilmişdir;
Köynəyin alt hissəsinin tıxacla tənzimlənməsi sweatshirtin bədənə dəqiq Uyğunlaşdırılmasına imkan verir ki, bu da onun qarşısını alır.
istilik itkisi;
Qolda elastik;
Kişi bədən quruluşuna uyğunlaşdırılmış klassik, idman üslubu.

Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

Flis Högert PASADER - Gecə Mavisi (K383)

SS70438515 Högert

Material: trikotaj 100% polyester, çəki 290 q / m²;
2 aşağı fermuarlı cib ilə təchiz edilmişdir;
Köynəyin alt hissəsinin tıxacla tənzimlənməsi sweatshirtin bədənə dəqiq Uyğunlaşdırılmasına imkan verir ki, bu da onun qarşısını alır.
istilik itkisi;
Qolda elastik;
Kişi bədən quruluşuna uyğunlaşdırılmış klassik, idman üslubu.

Rənglər Ölçülər
Gecə mavisiS
Gecə mavisiM
Gecə mavisiL
Gecə mavisiXL
Gecə mavisiXXL
Gecə mavisiXXXL

Flis Högert PASADER - Qara (K384)

SS61935403 Högert
 • Material: trikotaj 100% polyester, çəki 290 q / m²;
 • 2 aşağı fermuarlı cib ilə təchiz edilmişdir;
 • Köynəyin alt hissəsinin tıxacla tənzimlənməsi sweatshirtin bədənə dəqiq
 • Uyğunlaşdırılmasına imkan verir ki, bu da onun qarşısını alır.
 • Istilik itkisi;
 • Qolda elastik;
 • Kişi bədən quruluşuna uyğunlaşdırılmış klassik, idman üslubu
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

60

www.safeseason.az

Polo köynəklər

Polo köynək - İki rəngli (K419)

SS67824559 Högert
 • Material: 100% pambıq;
 • 220 q / m²;
 • Tünd boz aksesuarları ilə yaşıl rəng;
 • Yaxası olan 4 düymə ilə bərkidilir;
 • Sadə, klassik kəsim, bunun sayəsində köynək kişi rəqəminə yaxşı uyğun gəlir.
Rənglər Ölçülər
YaşılS
YaşılM
YaşılL
YaşılXL
YaşılXXL
YaşılXXXL

Polo köynək - İki rəng (K422)

SS09301626 Högert
 • Material: 100% pambıq;
 • 220 q / m²;
 • Ağ-boz rəng;
 • Yaxası olan 4 düymə ilə bərkidilir;
 • Sadə, klassik kəsim, bunun sayəsində köynək kişi rəqəminə yaxşı uyğun gəlir.
Rənglər Ölçülər
S
M
L
XL
XXL
XXXL

Çəkmə Högert HOSEL (K521)

SS77158225 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabılarına olan tələbləri müəyyən edən standarta Uyğun olaraq hazırlanmışdır - ISO 20345: 2011;
 • İşdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik Ayaqqabılarının kateqoriyası - SB;
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRA;
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı);
 • Parça, əlavələr və əks etdirici elementlərlə birləşdirilmiş çobanyastığı dərisindən hazırlanmışdır;
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar;
 • Trikotaj astar;
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir;
 • İdman modeli;
 • Dəbli sürməyi / mavi rənglər.
Rənglər Ölçülər
Göy39
Göy40
Göy41
Göy42
Göy43
Göy44
Göy45
Göy46
Göy47

61

Çəkmələr

Çəkmə Högert HOSEL - K564

SS79496862 Högert
 • Təhlükəsizlik ayaqqabılarına olan tələbləri müəyyən edən standarta uyğun olaraq hazırlanmışdır - ISO 20345: 2011;
 • Işdə istifadə üçün əlavə xüsusiyyətləri olan təhlükəsizlik ayaqqabılarının kateqoriyası - SB;
 • Sürüşməyə qarşı xüsusiyyətlərə malikdir - SRA;
 • Ayaq barmaqlarının daha çox qorunması üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı);
 • Parça, əlavələr və əks etdirici elementlərlə birləşdirilmiş çobanyastığı dərisindən hazırlanmışdır;
 • Poliuretandan hazırlanmış sürüşməyən altlıqlar;
 • Trikotaj astar;
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir;
 • Idman modeli;
 • Dəbli rənglər.
Rənglər Ölçülər
Yaşıl39
Yaşıl40
Yaşıl41
Yaşıl42
Yaşıl43
Yaşıl44
Yaşıl45
Yaşıl46
Yaşıl47

Çəkmə Högert HAVEL - K514

SS76421246 Högert
 • Tələbləri müəyyən edən standarta uyğun olaraq hazırlanır
 • Təhlükəsizlik ayaqqabıları - ISO 20 345: 2011;
 • Ayaqqabı kateqoriyası - SB;
 • Ayaq barmaqlarının artan qorunması üçün polad barmaq qapağı (200 J-ə qədər zərbəyə davamlı);
 • Nubuk dəridən hazırlanmışdır;
 • Rezin sürüşməyən altlıq;
 • Yaxşı havalandırma üçün nəfəs ala bilən mesh parçadan hazırlanmış altlıq;
 • Astar - sürtünmənin qarşısını almaq üçün EVA;
 • Ayağa optimal uyğunluq istifadə rahatlığını təmin edir.
Rənglər Ölçülər
Qəhvəyi39
Qəhvəyi40
Qəhvəyi41
Qəhvəyi42
Qəhvəyi43
Qəhvəyi44
Qəhvəyi45
Qəhvəyi46
Qəhvəyi47

"Yaş döşəmə" nişanı

SS66003027 SAFE
 • Yerli xəbərdarlıq nişanı.
 • Sahənin (yerin) yaş olmasını xəbərdarlıq nişanı.
 • İkitərəfli.
 • Material: uzun müddətli poliuretan.
 • Ölçülər: 61x30 sm
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

62

www.safeseason.az

Yarımkombinezonlar

Suyadavamlı Çəkməli Yarımkombinezon

SS79239226 SAFE
 • Ölçüləri 100% rus. Çəkmə sənəti ilə PVC-dən balıq ovu yarımkombinezonlar. 11(С)1500
 • Balıq ovu üçün yarı kombinezonlar davamlı və suya davamlı PVC parçadan və qalın altlıqlı hündür kişi çəkmələrindən (çəkmələr kiçik mexaniki zədələrə davamlıdır) hazırlanır.
 • Qoşqular karabiner kilidi ilə təchiz olunub və hündürlüyə uyğun olaraq hündürlüyü tənzimlənir.
 • Arxa tərəfdən qoşqular çiyinlərdən kortəbii sürüşməyə qarşı daşınan qıfılla bir-birinə bərkidilir.
 • Qoltuqaltı nahiyədə məhsulun tamlığına uyğun tənzimlənməsi var.
 • Yarım kombinezonlar balıqçılar, ovçular və peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar üçün əvəzolunmazdır
 • Sudan və digər sənaye çirkləndiricilərindən qorunma tələb edir
Rənglər Ölçülər
YaşılS
YaşılM
YaşılL
YaşılXL
YaşılXXL
YaşılXXXL

Yarımaska 3M - 6200

SS20261660 Högert
 • Müxtəlif növ filtirlərlə istifadə olunur. Bayonet bərkidilmə ilə qaz və buxardan qorunma üçün istifadə edilir;
 • Yüksək təmizləmə effektli 2135 (NERA) filtirilə 502 tutacağı ilə istifadə oluna bilər
 • Qabaq filtrlərli toz, duman, səpilmiş boyadan qoruyur,
 • 501 tutacağı ilə istifadəsi mümkündür.
 • Danışığa mane olmur.
 • Tövsiyə olunan sənaye sahələrinə tikinti, ümumi istehsalat, ağır infrastruktur, sənaye texniki xidmət, mədənçıxarma, neft və qaz, nəqliyyat və s. daxildir.
 • İstehsalçı- 3M(Amerika)
Rənglər Ölçülər
BozStandart

Kasketka SAFE - Sarı

SS95268794 SAFE
 • Klassik dimdik ilə kasketka (75 mm). Zərbəyə davamlı ABS korpus, pambıq parça ilə örtülmüşdür.
 • Poliuretan köpükdən hazırlanmış amortizator. Metal hissələri olmayan hava ventilyatorları.
 • Yapışkanlı bərkidiciləri ilə başı uyğunlaşdırmaq üçün tənzimlənən.
 • Bundan əlavə, çənə kəməri ilə təchiz oluna bilər.
 • Temperatur diapazonu: -10 ° C + 50 ° C.
 • Korpus materialı: ABS plastik.
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

63

Dəbilqə və Kasketkalar

Kasketka SAFE - Qırmızı

SS11747126 SAFE
 • Klassik dimdik ilə kasketka (75 mm). Zərbəyə davamlı ABS korpus, pambıq parça ilə örtülmüşdür.
 • Poliuretan köpükdən hazırlanmış amortizator. Metal hissələri olmayan hava ventilyatorları.
 • Yapışkanlı bərkidiciləri ilə başı uyğunlaşdırmaq üçün tənzimlənən.
 • Bundan əlavə, çənə kəməri ilə təchiz oluna bilər.
 • Temperatur diapazonu: -10 ° C + 50 ° C.
 • Korpus materialı: ABS plastik.
Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

Kasketka SAFE - Tünd Göy

SS79204971 SAFE
 • Klassik dimdik ilə kasketka (75 mm). Zərbəyə davamlı ABS korpus, pambıq parça ilə örtülmüşdür.
 • Poliuretan köpükdən hazırlanmış amortizator. Metal hissələri olmayan hava ventilyatorları.
 • Yapışkanlı bərkidiciləri ilə başı uyğunlaşdırmaq üçün tənzimlənən.
 • Bundan əlavə, çənə kəməri ilə təchiz oluna bilər.
 • Temperatur diapazonu: -10 ° C + 50 ° C.
 • Korpus materialı: ABS plastik.
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyStandart

Respirator KN95

SS71970010 SAFE
 • Nəfəs almaq daha asandır, çünki yeni filtr aşağı nəfəs müqavimətinə malikdir.
 • Yarım maskadan istifadə etmək asandır.
 • Təkmil ekshalasiya klapan, nəfəs alma zamanı yaranan isti və rütubətli havanı mükəmməl şəkildə çıxarır.
 • Respirator həmişə əla görmə qabiliyyətinə malikdir.
 • Üst panelin relyef səthinə görə eynəklərin dumanlanması riski əhəmiyyətli dərəcədə azalır, onunla təmasda olduqda yüksələn hava axını azalır.
 • Asanlıqla qatlanır və cibinizdə saxlanılır.
Rənglər Ölçülər
Standart

64

www.safeseason.az

Birdəfəlik Əlcəklər

Əlcəklər Blesset - Birdəfəlik

SS22121887 Click
 • Material: Nitril
 • Qeyri-stiril
 • Tozsuz
Rənglər Ölçülər
Standart

Eynək 3M - Tünd (2721)

SS56400257 3M
 • İdman, müasir dizaynlı son dərəcə yüngül və rahat qoruyucu eynək
 • Artan davamlılıq və təkmilləşdirilmiş görmə üçün cızıq və duman əleyhinə örtük
 • Polikarbonat linza müəyyən edilmiş təhlükəli UV radiasiya səviyyələrinə qarşı etibarlı qorunma təmin edir
 • Artan davamlılıq və təkmilləşdirilmiş görmə üçün cızıqlara qarşı örtük
Rənglər Ölçülər
Standart

Əlcək Portwest (A300)

SS05172282 Portwest
 • Hamar ağır Nitril örtük
 • Çeviklik üçün 12 kalibrli layner
 • Maksimum maye qorunması üçün tam örtülmüşdür
 • Trikotaj biləkli pambıq astarlı trikotaj
 • Yağ və yağ müqavimətinin prioritet olduğu istənilən iş sahəsi üçün uyğundur
 • Maksimum EN səviyyəsi 4 aşınma
 • CE sertifikatlı
 • ANSI aşınma səviyyəsi 3
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyStandart

65

Fənərlər

Fənər Högert ( HT1E420 )

SS73895150 Högert
 • Enerji təchizatı 3x AAA 1,5 V (batareyalarsız);
 • İş yerinin yaxşı işıqlandırılmasını və 10 m-ə qədər diapazonu təmin edən 3 W LED işıqlandırma;
 • Yüksək keyfiyyətli ABS plastikdən hazırlanmışdır;
 • Nəmdən qorunma IP20;
 • Işıq axını 160 lm;
 • Açıq rəng 6400 K (soyuq ağ);
 • 3 iş rejimi: 100% / 50% / SOS;
 • LED enerji sinfi (A ++-dan A-a qədər);
 • 40.000 saat işıqlandırmaya qədər davamlılıq (LED diodu üçün);
 • Istifadə rahatlığını və ölçü tənzimlənməsini təmin edən elastik rezin qayış.
Rənglər Ölçülər
GöyStandart

Əlcək Högert (K216)

SS69578856 Högert
Yüksək aşınma müqaviməti;
Yüksək keyfiyyətli, bitki mənşəli aşılanmış, tam taxıllı donuz dərisi;
Biləkdə qaynaq, Velcro Velcro;
Əlavə tikişlər və möhkəmləndirmələr;
Barmaqlarda hissi qoruyarkən yaxşı tutuş;
Alətlərin əllərdən sürüşməsinin qarşısını almaq;
Ələ uyğun, çevik
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Eynək 3M - Şəffaf (2720)

SS34828959 3M
 • Gözlüklər şişkin bir forma və yanlarda gözləri əlavə qorumaq üçün daha geniş lensə malikdir.
 • Güclü məbədlər asanlıqla başına sabitlənir və qoruyucu cihazın hərəkət etməsinə mane olur.
 • Qoruyucu linza müxtəlif növ yüksək iş temperaturlarına davamlılığı ilə tanınan şəffaf polikarbonatdan hazırlanmışdır.
 • Şəffaf şüşə işığın mükəmməl keçməsinə imkan verir və görmə korreksiyası cihazları ilə birlikdə eynəkdən istifadə etməyə imkan verir.
Rənglər Ölçülər
Standart

66

www.safeseason.az

Neft və yağlara qarşı əlcəklər

Nitril Əlcək

SS82974023 SAFE
 • Hamar ağır Nitril örtük
 • Çeviklik üçün 12 kalibrli layner
 • Maksimum maye qorunması üçün tam örtülmüşdür
 • Trikotaj biləkli pambıq astarlı trikotaj
 • Yağ və yağ müqavimətinin prioritet olduğu istənilən iş sahəsi üçün uyğundur
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyStandart

Çanta Wenaas - Qırmızı

SS85360122 Portwest
 • Material: polyester
 • Suyun qorunması
 • Ölçülər, sm/mm (30x30x60)
   
Rənglər Ölçülər
QırmızıStandart

Kostyum Siti - Boz

SS52450331 Fakel
 • Gödəkçə qısa, tikişli kəmərli, mərkəzi bərkidici düyməli, yuxarı və aşağı yamaqlı cibli.
 • Qolları iki tikişli, düyməli manjetli, aşağı salınan yaxalı.
 • Düz kəsimli, sağ yan tikişdə kod parçalı və düyməli, ön yarısında yamaq cibli, daha yaxşı oturuşmaq üçün arxa tərəfində elastik bantlı yarımkombinezon.
 • Siqnalın görünməsini təmin etmək üçün kostyumda 50 mm genişlikdə SOP var.
Rənglər Ölçülər
BozS
BozM
BozL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

67

Yarımboğaz Ayaqqabılar

Ayaqqabı Portwest (Fw81) - Ağ

SS18301841 Portwest
 • Çapraz çirklənmənin qarşısını alan özünü altlıq
 • Əlavə rahatlıq üçün doldurulmuş yaxalıq
 • Üstü təmiz silin
 • Slip-on siluet
 • Uniseks 
 • 30°C-yə qədər maşında yuyula bilər
 • Veganlar üçün uyğundur
 • Xüsusi olaraq Təmiz Otaq, Tibb və Qida Sənayeləri üçün nəzərdə tutulmuşdur
 • CE sertifikatlı
 • UKCA qeyd olunub
 • Qoruyucu polad barmaq
 • Antistatik ayaqqabı
 • Enerji Edən Oturacaq Bölgəsi
 • Su keçirməməsi üçün suya davamlı üst hissə
 • SRC - Keramika və polad səthlərdə sürüşmənin və sürüşmənin qarşısını almaq üçün sürüşməyə davamlı altlıq
 • Yanacağa və yağa davamlı altlıq
 • Tək sıxlıq vahidi
Rənglər Ölçülər
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Kəmər Högert K442

SS24102688 Högert
 • Material: 100% polyester;
 • Toqqa ilə bərkidilir.
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Balaklava - Qara (K481)

SS58952556 Högert
 • material: trikotaj parça 100%
 • polyester mikropolar
 • düz tikişlər istifadənin rahatlığını təmin edir;
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

68

www.safeseason.az

Respiratorlar

Respirator 3M Aura (9332)

SS70756775 3M
 • 3M™ Aura™ 9332+ Hissəcikli Respirator FFP3 tənəffüs müdafiəsini təmin edir.
 • Respirator üç panelli, düz qatlanan dizayna, aşağı nəfəs alma müqavimətinə və gözlük dumanını azaltmağa kömək edən qaldırılmış üst panelə malikdir.
 • Aşağı dil uyğunluğu tənzimləməyi asanlaşdırır.
 • Baş bandının rəngi qorunma dərəcəsini tez və asanlıqla müəyyən etməyə imkan verir
Rənglər Ölçülər
Standart

Gödəkçə Högert - Tünd Göy (K280)

SS59253417 Högert

 6 cib ilə təchiz edilmişdir:
- Velcro qapaqlı 2 funksional döş cibi
- Yanlarda 2 qoşa cib, Velcro ilə qismən bağlıdır
 qolların ucunda tikişlər var, sweatshirtin üstü dik yaxa ilə tamamlanır
 sweatshirtin ön və arxasında qoruyucu, əks etdirən nişan
 dirsəklərdə parça möhkəmlətmələri
 mavi vurğu ilə dəbli boz-boz rəng
 istifadə rahatlığını təmin edən rahat kəsmə

Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

Gödəkçə Högert - Gecə Mavisi (K281)

SS29473368 Högert

6 cib ilə təchiz edilmişdir:
- Velcro qapaqlı 2 funksional döş cibi
- Yanlarda 2 qoşa cib, Velcro ilə qismən bağlıdır
 qolların ucunda tikişlər var, sweatshirtin üstü dik yaxa ilə tamamlanır
 sweatshirtin ön və arxasında qoruyucu, əks etdirən nişan
 dirsəklərdə parça möhkəmlətmələri
 mavi vurğu ilə dəbli boz-boz rəng
 istifadə rahatlığını təmin edən rahat kəsmə

Rənglər Ölçülər
Gecə mavisiS
Gecə mavisiM
Gecə mavisiL
Gecə mavisiXL
Gecə mavisiXXL
Gecə mavisiXXXL

69

Yarımkombinezonlar

Yarımkombinezon Högert - Gecə Mavisi (K270)

SS85276676 Högert
 • Güclü, yığcam toxunuşlu iş şalvarları
 •  10 cib ilə təchiz olunmuşdur:
 • Telefon və aksesuarlar üçün bölməsi olan 2 qapalı döş cibi
 • Telefon üçün bir əlavə bağlı cib ilə yanlarda 2 qoşa cib
 •  Ayağın 1 tərəfi
 • 2 arxa Velcro ilə bərkidilmiş qapaq ilə
 •  əlavə olaraq, diz yastıqları və alət asma üçün əlavələr
 •  tənzimlənən bel
 •  mavi vurğu ilə dəbli boz-boz rəng
 •  istifadə rahatlığını təmin edən rahat kəsmə
Rənglər Ölçülər
Tünd BozS
Tünd BozM
Tünd BozL
Tünd BozXL
Tünd BozXXL
Tünd BozXXXL

Yarımkombinezon Högert - Tünd Göy (K271)

SS47057558 Högert
 • Güclü, yığcam toxunuşlu iş şalvarları
 • Uzunluğu tənzimlənən elastik asma
 •  10 cib ilə təchiz olunmuşdur:
 • - Telefon və aksesuarlar üçün bölməsi olan 2 qapalı döş cibi
 • - Telefon üçün bir əlavə bağlı cib ilə yanlarda 2 qoşa cib
 • - Ayağın 1 tərəfi
 • - 2 arxa Velcro ilə bərkidilmiş qapaq ilə
 •  Əlavə olaraq, diz yastıqları və alət asma üçün əlavələr
 •  Tənzimlənən bel
 •  Mavi vurğu ilə dəbli boz-boz rəng
 •  İstifadə rahatlığını təmin edən rahat kəsmə
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyS
Tünd GöyM
Tünd GöyL
Tünd GöyXL
Tünd GöyXXL
Tünd GöyXXXL

Şalvar Högert - Gecə Mavisi (K355)

SS01645496 Högert
 • Material: 65% polyester, 35% pambıq kətan
 • 600D Oksford armaturları;
 • 8 ciblə təchiz olunmuşdur:
 • 2 üst cib;
 • 1 daxili cib;
 • 2 qobur cibi / alət cibləri - sabit;
 • Velcro ilə 1 arxa cib; - 1 yan fermuarlı cib; - xətkeş üçün 1 yan cib; .
 • Gücləndiricilər: ombalarda, paçada və dizlərdə;
 • Bel kəməri: yanlarda elastik bantlar, loqo ilə əlavə toxunma kəməri; . əks etdirən elementlər.
Rənglər Ölçülər
Gecə mavisiS
Gecə mavisiM
Gecə mavisiL
Gecə mavisiXL
Gecə mavisiXXL
Gecə mavisiXXXL

70

www.safeseason.az

Siqnal Gödəkçələr

Siqnal gödəkçə Högert - Sarı (K246)

SS55186116 Högert
 • Material: 100% polyester, Oksford 300D, PU örtük, suya davamlılıq 2000 mm 
 • Suyun nüfuz etməməsi üçün bantlanmış tikişlər;
 • Kapyuşonun hündürlüyünü və dərinliyini tənzimləməyə imkan verən 3D tənzimlənməsi ilə sabit başlıq;
 • Çətin şəraitdə görmə qabiliyyətini təmin etmək üçün əks etdirən lentlər;
 • 4 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • 2 alt cib;
 • 5 bölməli sol qolda 1 cib;
 • Sənədlər üçün 1 daxili cib;
 • Qolların manşeti və gödəkçənin alt hissəsi qaynaqlarla tamamlanır.
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

Siqnal Gödəkçə Högert - Narıncı (K341)

SS80262036 Högert
 • Material: 100% polyester
 • Oksford 300D, PU örtük, suya davamlılıq 
 • Suyun nüfuz etməməsi üçün bantlanmış tikişlər;
 • Kapyuşon hündürlüyünü və dərinliyini tənzimləməyə imkan verən 3D tənzimlənməsi ilə sabit başlıq;
 • Çətin şəraitdə görmə qabiliyyətini təmin etmək üçün əks etdirən lentlər;
 • 4 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • 2 alt cib;
 • 5 bölməli sol qolda 1 cib;
 • Sənədlər üçün 1 daxili cib;
 • Qolların manşeti və gödəkçənin alt hissəsi qaynaqlarla tamamlanır.
Rənglər Ölçülər
NarıncıS
NarıncıM
NarıncıL
NarıncıXL
NarıncıXXL
NarıncıXXXL

Siqnal Şalvar Högert - Sarı (K344)

SS73887724 Högert
 • Material: 100% polyester Oxford 300D parça, PU örtük;
 • Məhsul EN ISO 13688, EN ISO 20471 sinif 1 və EN 343 standartlarına uyğundur;
 • Suyun daxil olmasının qarşısını almaq üçün bantlanmış tikişlər;
 • Çətin şəraitdə görmə qabiliyyətini təmin etmək üçün əks etdirən lentlər;
 • 3 cib: 2 yan cib, 1 cırtdan bağlanan arxa cib;
 • Hərəkət azadlığını artıran və daha yaxşı oturmağa imkan verən rezinlə bel tənzimlənməsi;
 • Düymə ilə bərkidilmiş kəmər, fermuarlı milçək;
 • Kəmər döngələri;
 • Baldırın ortasına fermuarlı ayaqları ayaqqabıları geyinməyi asanlaşdırır, fermuar büzmə altında görünməzdir;
 • Sənaye, yol tikintisi, tikinti və xidmət sahələrində tətbiqi.
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

71

Yarımkombinezonlar

Siqnal Yarımkombinezon - Narıncı (K343)

SS05063075 Högert
 • Material: 100% polyester Oxford 300D parça, PU örtük;
 • Məhsul EN ISO 13688, EN ISO 20471 sinif 1 və EN 343 standartlarına uyğundur;
 • Suyun daxil olmasının qarşısını almaq üçün bantlanmış tikişlər;
 • Çətin şəraitdə görmə qabiliyyətini təmin etmək üçün əks etdirən lentlər;
 • 4 cib: 2 yan cib, 1 arxa cib bağlayıcılı və 1 sinə cibi bağlayıcı
 • Velcro;
 • Baldırın ortasına fermuarlı ayaqları ayaqqabıları geyinməyi Asanlaşdırır, fermuar büzmə altında görünməzdir;
 • Sənaye, yol tikintisi, tikinti və xidmət sahələrində tətbiqi.
Rənglər Ölçülər
NarıncıS
NarıncıM
NarıncıL
NarıncıXL
NarıncıXXL
NarıncıXXXL

Siqnal Yarımkombinezon Högert - Sarı (K367)

SS17711322 Högert
 • Material: TC parça 80% polyester, 20% pambıq;
 • EN ISO 13688, EN ISO 20471 sinif 1-ə uyğun məhsul;
 • Oxford 600D materialından hazırlanmış dizlərdə və arxa ciblərdə möhkəmləndirmələr;
 • Şalvarın yüksək davamlılığı üçün üçqat tikişlər;
 • Velcro ilə bərkidilmiş diz yastıqları üçün üst ciblər;
 • 8 cib ilə təchiz edilmişdir:
 • 2 arxa cib, onlardan biri Velcro ilə bərkidilir;
 • 1 ədəd sinə cibi, bərkidici ilə;
 • 2 dərin yan cib;
 • 1 ədəd yan cib, tıxacla bərkidilmiş qapaqlı;
 • Qapaqlı 1 yan telefon cibi;
 • 1 hökmdar cibi;
 • Uzunluğu tənzimlənən elastik asma;
 • Əks etdirən elementlər - çətin şəraitdə görmə qabiliyyətini təmin edən dizlər və şalvarın arxası;
 • Arxa tərəfində rezin və şalvarın yan tərəfindəki düymələrlə tənzimləmə hərəkət azadlığını artırır və daha yaxşı uyğunlaşma;
 • Ayaqları uzatmaq imkanı;
 • Altındakı kontrastlı qaranlıq panel şalvarın çox çirklənməsinin qarşısını alır;
 • Sənaye, yol tikintisi, tikinti, nəqliyyat və xidmət sahələrində tətbiqi.
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

Siqnal Şalvar Högert - Sarı (K364)

SS82749988 Högert
 • Material: 80% polyester, 20% pambıq;
 • Oxford 600D materialından hazırlanmış armaturlar;
 • Şalvarın yüksək davamlılığı üçün üçqat tikişlər;
 • Çətin şəraitdə görünmə üçün əks etdirən lentlər;
 • Velcro ilə bağlanan dizlik cibləri;
 • 7 praktik cib ilə təchiz edilmişdir:
 • 2 dərin üst cib;
 • 2 yan cib (1 yük cibi, 1 xətkeş cibi);
 • 1 telefon cibi;
 • 2 arxa gücləndirilmiş cib, 1 Velcro ilə bərkidilmiş;
 • Ayaqları uzatmaq imkanı;
 • Elastik bantla beldə quraşdırılmışdır.
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

72

www.safeseason.az

Siqnal Şalvarlar

Gödəkçə Högert - Sarı (K335)

SS62649878 Högert
 • Material: trikotaj 100% polyester, çəki 280 q / m², TPU membran;
 • Nəfəs alma qabiliyyəti 800 q / m² / 24 saat;
 • EN ISO 13688 və EN ISO 20471 sinif 2-yə uyğun məhsul;
 • Ciblər: fermuarlı 2 alt cib;
 • Tənzimləmə: qollarda elastik bant;
 • Gödəkçənin altındakı tıxac ilə tənzimlənən;
 • Altındakı kontrastlı qaranlıq panel gödəkçənin çox çirklənməsinin qarşısını alır.
Rənglər Ölçülər
SarıS - 2XL

Siqnal Gödəkçə Högert - Narıncı (K336)

SS40538707 Högert
 • Material: trikotaj 100% polyester, çəki 280 q / m², TPU membran;
 • Nəfəs alma qabiliyyəti 800 q / m² / 24 saat;
 • EN ISO 13688 və EN ISO 20471 sinif 2-yə uyğun məhsul;
 • Ciblər: fermuarlı 2 alt cib;
 • Tənzimləmə: qollarda elastik bant;
 • Gödəkçənin altındakı tıxac ilə tənzimlənən;
 • Altındakı kontrastlı qaranlıq panel gödəkçənin çox çirklənməsinin qarşısını alır.
Rənglər Ölçülər
NarıncıS
NarıncıM
NarıncıL
NarıncıXL
NarıncıXXL
NarıncıXXXL

Siqnal Şalvar Högert - Sarı (K337)

SS48452357 Högert
 • Material: trikotaj 100% polyester, çəki 280 q / m², TPU membran;
 • Nəfəs alma qabiliyyəti 800 q / m² / 24 saat;
 • EN ISO 13688 və EN ISO 20471 sinif 2-yə uyğun məhsul;
 • Ciblər: fermuarlı 2 alt cib;
 • Tənzimləmə: qollarda elastik bant;
 • Gödəkçənin altındakı tıxac ilə tənzimlənən;
 • Altındakı kontrastlı qaranlıq panel gödəkçənin çox çirklənməsinin qarşısını alır.
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

73

Siqnal Şalvarlar

Siqnal Şalvar Högert - Narıncı (K338)

SS31669531 Högert
 • Material: 100% polyester, çəkisi 280 q/m², dizlərdə armaturlar 300D Oxford, TPU membran;
 • Nəfəs alma qabiliyyəti 800 q / m² / 24 saat;
 • EN ISO 13688 və EN ISO 20471 sinif 1-ə uyğun məhsul;
 • Ciblər: 2 yuxarı ön cib, 1 qapaqlı arxa cib;
 • Tənzimləmə: beldə yanlara tikilmiş elastik bant;
 • Altındakı kontrastlı qaranlıq panel şalvarın çox çirklənməsinin qarşısını alır.
Rənglər Ölçülər
NarıncıS
NarıncıM
NarıncıL
NarıncıXXL
NarıncıXXXL

Siqnal Gödəkçə Högert - Sarı (K330)

SS50721088 Högert

Material: 100% Oxford 300D polyester, PU örtük;
Içlik: 100% polyester, 160 q/m² gödəkçə və qollar, 100 q/m² başlıq, yorğan astar;
EN ISO 13688, EN ISO 20471 sinif 2 və EN343 standartlarına uyğun məhsul, bantlanmış tikişlər;
Parka kəsimi;
Ciblər: 2 aşağı cib, 1 daxili cib, məsələn, sənədlər üçün;
Başlıq: doldurulması ilə sabit başlıq;
Külək və yağışdan daha yaxşı qorunmaq üçün yüksək yaxa;
Tənzimləmə: qolların altındakı elastik bant;
Iki tərəfli fermuar (yuxarı və aşağı açılır);
Altındakı ziddiyyətli qaranlıq panel gödəkçənin çox çirklənməsinin qarşısını alır

Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

Siqnal Gödəkçə Högert - Narıncı (K331)

SS78414884 Högert

Material: 100% Oxford 300D polyester, PU örtük
İçlik: 100% polyester, 160 q/m² gödəkçə və qollar, 100 q/m² başlıq, yorğan astar;
EN ISO 13688, EN ISO 20471 sinif 2 və EN343 standartlarına uyğun məhsul, bantlanmış tikişlər;
Parka kəsimi;
Ciblər: 2 aşağı cib, 1 daxili cib, məsələn, sənədlər üçün;
Başlıq: doldurulması ilə sabit başlıq;
Külək və yağışdan daha yaxşı qorunmaq üçün yüksək yaxa;
Tənzimləmə: qolların altındakı elastik bant;
İki tərəfli fermuar (yuxarı və aşağı açılır);
Altındakı ziddiyyətli qaranlıq panel gödəkçənin çox çirklənməsinin qarşısını alır

Rənglər Ölçülər
NarıncıS
NarıncıM
NarıncıL
NarıncıXL
NarıncıXXL
NarıncıXXXL

74

www.safeseason.az

Siqnal Jiletlər

Siqnal Jilet Högert - Sarı (K245)

SS86756706 Högert
 • Material: 100% Oxford 300D polyester, PU örtük
 • Içlik: 100% polyester, 160 q / m² gödəkçə və qollar, 100 q / m² başlıq, yorğan astar;
 • EN ISO 13688, EN ISO 20471 sinif 2 və EN343 standartlarına uyğun məhsul, bantlanmış tikişlər;
 • Parka kəsimi;
 • Ciblər: 2 aşağı cib, 1 daxili cib, dəqiq, sənədlər;
 • Başlıq: doldurulması ilə sabit başlıq;
 • Külək və yağışdan daha yaxşı qorunmaq üçün tam yaxa;
 • Tənzimləmə: qolların altındakı elastik bant;
 • Iki mərtəbə fermuar (yuxarı və aşağı açılır);
 • Altındakı ziddiyyətli qaranlıq panel gödəkçənin çox çirklənməsinin qarşısını alır
Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

Siqnal Polo Köynək Högert - Sarı (K234)

SS39883611 Högert

Material: 100%, polyester 150 q / m²;
Düyməli polo;
Qrafit yaxası;
Əks etdirən lentlər tikilir.

Rənglər Ölçülər
SarıS
SarıM
SarıL
SarıXL
SarıXXL
SarıXXXL

Siqnal Polo Köynək Högert - Narıncı (K340)

SS70952155 Högert
 • Material: 100%, polyester 150 q / m²;
 • Düyməli polo;
 • Qrafit yaxası;
 • Əks etdirən lentlər tikilir.
Rənglər Ölçülər
NarıncıS
NarıncıM
NarıncıL
NarıncıXL
NarıncıXXL
NarıncıXXXL

75

Siqnal Papaqlar və Kepkalar

Siqnal Papaq Högert - Sarı (K474)

SS46730675 Högert
 • Material: 100% polyester PVC, çəkisi 200 q/m²;
 • Xəz ilə izolyasiya edilmiş şapka;
 • Boyun və ya başın yuxarı hissəsində bərkidilir.
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Siqnal Papaq Högert - Sarı (K475)

SS54493434 Högert
 • Material: 100% akril, çəki 60 q / m²;
 • Ətəyi bükülmüş trikotaj papaq.
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Siqnal Papaq Högert - Narıncı (K482)

SS71321638 Högert
 • Material: 100% akril, çəki 60 q / m²;
 • Ətəyi bükülmüş trikotaj papaq.
Rənglər Ölçülər
NarıncıStandart

76

www.safeseason.az

Siqnal Papaqlar və Kepkalar

Siqnal Kepka Högert - Sarı (K187)

SS86092184 Högert

. Material: 60% pambıq, 40% polyester, 250 q/m²;
. Arxada Velcro tənzimlənməsi;
. Havalandırma delikləri;
. Universal ölçü - baş ətrafı 57-61 sm.

Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Termo-corab Högert - Qara (K451)

SS37927952 Högert
 • Universal iş corabları;
 • Dabandan hündürlük: təqribən 16 sm;
 • Material: 78% pambıq, 15% poliamid, 5% polipropilen, 2% elastan;
 • 3 cüt qablaşdırılır.
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Termo-corab Högert - Boz (K453)

SS09619590 Högert
 • Universal iş corabları;
 • Yaşıl əlavələrlə açıq boz rəng;
 • Dabandan hündürlük: təqribən 16 sm;
 • Material: 78% pambıq, 15% poliamid, 5% polipropilen, 2% elastan;
 • 3 cüt qablaşdırılır.
Rənglər Ölçülər
BozStandart

77

Şalvarlar

Şalvar Högert - Boz (K437)

SS48888611 Högert
 • Material: 65% pambıq, 35% polyester, çəkisi 260 q/m²;
 • 300D Oksfordun dizlərindəki möhkəmləndirmələr;
 • Bir simli ilə bel tənzimlənməsi;
 • 2 üst cib ilə təchiz edilmişdir;
 • Şalvarın altındakı və belində qabırğa; 
Rənglər Ölçülər
BozS
BozM
BozL
BozXL
BozXXL
BozXXXL

Şalvar Högert - MURG K439

SS79086527 Högert
 • Material: 65% pambıq, 35% polyester, çəkisi 260 q/m²;
 • 300D Oksfordun dizlərindəki möhkəmləndirmələr;
 • Bir simli ilə bel tənzimlənməsi;
 • 2 üst cib ilə təchiz edilmişdir;
 • İstehsalçı ölkə: Polşa 
Rənglər Ölçülər
QaraS
QaraM
QaraL
QaraXL
QaraXXL
QaraXXXL

Köynək Högert - Damalı (K386)

SS50400891 Högert

Material: 55% polyester, 45% pambıq, çəkisi 125 q/m²;
Uzunqol köynək;
Sol tərəfdə qələm və telefon üçün deşik olan cib.

Rənglər Ölçülər
S - 2XL

78

www.safeseason.az

Papaq və Kepkalar

Papaq Högert - Boz (K470)

SS57354143 Högert
 • Material: 100% akril, çəki 60 q / m²;
 • Bükülmüş ətəyi olan trikotaj papaq;
 • Universal ölçü.
Rənglər Ölçülər
BozStandart

Papaq Högert - Mavi (K471)

SS42575801 Högert
 • Material: 100% akril, çəki 60 q / m²;
 • Bükülmüş ətəyi olan trikotaj papaq;
 • Universal ölçü.
Rənglər Ölçülər
GöyStandart

Papaq Högert - Xaki (K472)

SS99042178 Högert
 • Material: 100% akril, çəki 60 q / m²;
 • Bükülmüş ətəyi olan trikotaj papaq;
 • Universal ölçü.
Rənglər Ölçülər
XakiStandart

79

Papaq və Kepkalar

Papaq Högert - Qara (K473)

SS45311420 Högert
 • Material: 100% akril, çəki 60 q / m²;
 • Bükülmüş ətəyi olan trikotaj papaq;
 • Universal ölçü.
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Papaq Högert - Tünd Göy

SS38268932 Högert
 • Material: 100% akril, çəki 60 q / m²;
 • Bükülmüş ətəyi olan trikotaj papaq;
 • Universal ölçü.
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyStandart

Rəngli Tekstil Hopdurucu Əski - 10 kq

SS14327654 SAFE
 • Rəngli Hopdurucu Əski 
 • Materiallar: Pambıq 
 • Ölçü: 10kq 
 • İstehsalçı: Belarusiya 
Rənglər Ölçülər
S

80

www.safeseason.az

Aksesuarlar

Qulaqçıqlar 3M - İpsiz (1100)

SS07289011 3M
 • 3M™ 1100 Qulaqlıqlar təhlükəli səs-küy səviyyələrinə və yüksək səslərə məruz qalmağı azaltmaq üçün qulaq kanalına daxil edilmək üçün nəzərdə tutulmuş
 • Birdəfəlik köpük qulaq qəlibləridir.
 • İstehsalçı: 3M
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Qulaqçıqlar 3M - İpli (1110)

SS17280250 3M
 • 3M™ 1100 Qulaqlıqlar təhlükəli səs-küy səviyyələrinə və yüksək səslərə məruz qalmağı azaltmaq üçün qulaq kanalına daxil edilmək üçün nəzərdə tutulmuş
 • Birdəfəlik köpük qulaq qəlibləridir.
 • İstehsalçı: 3M
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Respirator 3M (7502)

SS23735178 3M
 • Təkrar istifadə üçün davamlı yarım maska
 • Dəyişdirilə bilən 3M filtrlərinin istifadəsi ilə iqtisadi qorunma
 •  Hipoalerjenik və yumşaq silikon material uzun müddət istifadəsi ilə dərini qıcıqlandırmır
 • Istehsalçı: 3M
Rənglər Ölçülər
Tünd GöyStandart

81

Respiratorlar

Respirator 3M (8210/№95)

SS80351273 3M
 • NIOSH müəyyən qeyri-neft hissəciklərinə qarşı filtrasiya səmərəliliyi üçün ən azı 95 faiz təsdiq etmişdir
 • Qaynaqlanmış iki nöqtəli bərkitmə ilə ikili kəmər dizaynı etibarlı möhürü təmin etməyə kömək edir
 • Yastıqlaşdırıcı burun köpüyü
 • Yüngül konstruksiya işçinin daha çox qəbul edilməsinə kömək edir və aşınma müddətini artırmağa kömək edə bilər
 • Yüngül konstruksiya işçinin daha çox qəbul edilməsinə kömək edir və aşınma müddətini artırmağa kömək edə bilər
 • Nəfəs almağı asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş təkmil elektrostatik köməkçilər
 • Istehsalçı: 3M

 

Rənglər Ölçülər
Standart

Filtr Önü 3M (5911) - Cüt

SS71323589 3M
 • Anti-aerozol və toz əleyhinə ön filtr 3M 5911 P1 (“anter”) tənəffüs sistemini toz və aerozol damcılarından qoruyur.
 • 3M 5911 P1 ön filtrləri 3M 501 tutucularından istifadə etməklə 3M 6000 seriyasının karbon filtrlərinə quraşdırılmışdır.
 • 3M 6000 və 7500 seriyalarının yarım maskaları, həmçinin 6000 və FF-400 seriyalarının tam üz maskaları üçün uyğundur.
 • Istehsalçı: 3M
Rənglər Ölçülər
Standart

Respirator 3M (8835+FFP3)

SS01667583 3M
 • Premium 3M Respirator 8835
 • İşçilərin hissəciklərə (toza) və/və ya uçucu olmayan maye hissəciklərə məruz qaldığı yerlərdə tənəffüs orqanlarının effektiv qorunmasını təmin edir. 
 • Yüngül çəkisi və yumşaq üz sızdırmazlığı sayəsində rahat geyinməni təmin edir.
 • Geniş əraziyə görə respirator maksimum filtrasiyanı təmin edir, həmçinin respiratorun daxilində nəmin yığılmasını sıfıra endirir.
 • Burun klipi və respiratorun dörd nöqtəli tənzimlənməsi maksimum rahatlıq və rahatlıq təmin edir.
 • Respiratorun növü: ekshalasiya klapanlı stəkan formalı. Mühafizə sinfi: FFP3 R D
 • İstehsalçı: 3M
Rənglər Ölçülər
Standart

82

www.safeseason.az

Səs Əlehinə Vasitələr

Qulaqçıqlar 3M Peltor-OPTİME (98) - Sarı

SS73776935 3M
 • 3M Optime 98 qulaqlıqları həm qısa, həm də uzun müddət ərzində hərtərəfli qorunmağa ehtiyac duyduğunuz zaman təbii seçimdir.
 • İzolyasiya rulonları maye və köpüklü plastikin unikal kombinasiyası ilə doldurulur.
 • Aşağı təmas təzyiqində optimal sızdırmazlıq yaradır, hətta uzun müddət istifadə zamanı rahatlığı təmin edir.
 • Qulaqlıqlar emalatxanalar, sac metal mağazaları, printerlər kimi orta səviyyəli sənaye səs-küyü olan mühitlərdə istifadə üçün idealdır, lakin açıq havada da uğurla istifadə edilə bilər, məsələn, ot biçən zaman və ya emalatxanada sevimli hobbinizlə məşğul olarkən.
 • Istehsalçı: 3M
Rənglər Ölçülər
SarıStandart

Qulaqçıqlar 3M Optime-Peltor (540P3) - Qara

SS51900788 3M
 • Orta səs-küy əleyhinə səmərəlilik - 35 dB.
 • Səs-küylü mühitlərdə eşitmənin qorunması üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır.
 • Effektivliyi baş bandında qulaqcıqların qoşulma nöqtələri sahəsində baş verən rezonans effektini minimuma endirən, yüksək tezlik diapazonunda səs-küyün maksimum azaldılmasını təmin edən, eyni zamanda insan nitqini eşitmək nisbətən asandır.
 • İstifadəsi tövsiyə olunur: - Hərbi aerodromlar; - Mülki hava limanları; - iri gəmilərin mühərrik otaqları; - Mədən sənayesi.
 • Istehsalçı: 3M
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Respirator 3M FFP2 (8822)

SS00277235 3M
 • MPC-ləri 0,05-dən çox, lakin 2 mq/m3-dən az olan qapalı, zəif havalandırılan otaqlar üçün uyğundur.
 • Havada qıcıqlandırıcı maddələrin icazə verilən maksimum konsentrasiyasının 10 qatına qədər şəraitdə tənəffüs sistemini etibarlı şəkildə qoruyun.
 • Eyni zamanda, çirklərin 84%-ə qədəri saxlanılır.
 • İstehsalçı: 3M
Rənglər Ölçülər
Standart

83

Eynəklər

Eynək Portwest - Qara (PW32)

SS42543930 Portwest
 • Tək panoramik linzalı eynək
 • Yüngül sarma dizaynı
 • Ultra rahatlıq üçün elastik qollar
 • Daxili və açıq havada istifadə üçün uyğun güzgü
 • Qəşəng iki rəngli yan qollar
 • Əla yan qoruma
 • 99% UV qoruma
 • Əlavə davamlılıq üçün cızıqlara qarşı örtük
 • CE sertifikatlı
 • Pulsuz spesifikasiya kabeli
 • Avtomatlar üçün ayrı-ayrılıqda qablaşdırılır
 • Pərakəndə satış üçün təqdimata kömək edən pərakəndə çanta
 • Istehsalçı: İngiltər (Portwest)
Rənglər Ölçülər
QaraStandart

Eynək Portwest - Şəffaf (PW32)

SS32839204 Portwest
 • Tək panoramik linzalı eynək
 • Yüngül sarma dizaynı
 • Ultra rahatlıq üçün elastik qollar
 • Daxili və açıq havada istifadə üçün uyğun güzgü
 • Qəşəng iki rəngli yan qollar
 • Əla yan qoruma
 • 99% UV qoruma
 • Əlavə davamlılıq üçün cızıqlara qarşı örtük
 • CE sertifikatlı
 • Pulsuz spesifikasiya kabeli
 • Avtomatlar üçün ayrı-ayrılıqda qablaşdırılır
 • Pərakəndə satış üçün təqdimata kömək edən pərakəndə çanta
Rənglər Ölçülər
Standart

Dəbilqə JSP EVO3 - Ağ

SS72289626 JSP
 • Tekstildən olan dəbilqənin iç tərəfində. təhlükəsizlik kəmərləri.
 • Korpusun materialı: ABS plastik. Başlığın materialı: tekstil.
 • Başlığın tənzimləməsi: Evolution fastrakla.
 • Elektrikdən  qorunma: 1000 V. İstıfadə müddəti: 5 il.
 • EN 50365. EN 397.
 • İstehsalçı: Ingiltərə (JSP).
Rənglər Ölçülər
Standart

84

www.safeseason.az

Dəbilqə və Kasketkalar

Dəbilqə JSP EVO2 - Ağ

SS35427928 JSP
 • Bu dəbilqə Mk8 Evolution texnologiyası istehsal olunub.
 • Yüksək səviyyədə baş qorunmasını təmin edir.
 • Unikal üç-pilləli sistemi başda oturuş dərinliyinin tənzimləməsi. 
 • Korpusun materialı: polietilen. Dəbilqənin daxili materialı: plastik.
 • Temperatur rejimi: -30ºC-dan 50ºC qədər. Başlığın bərkidilməsi: altı nöqtədə.
 • Digər FQV-nin taxılması: qulağcıların və üzlüklərin pazları.
 • Başlığın tənzimləməsi: lentli. İstifadə müddəti: 5 il. EN 397.
 • İstehsalçı: JSP (İngiltərə).
Rənglər Ölçülər
Standart

Dəbilqə JSP EVOLİTE - Ağ

SS56891851 JSP
 • Korpus materialı: ABS plastik. Başlıq materialı: tekstil material. Başlıq bərkidilməsi: 6 nöqtədə.
 • Digər FQV bərkidilməsi: qulaqcıq və üzlüklərin bərkidilməsi, beyj üçün bərkidilmə, eynəklərin bərkidilməsi.
 • Tənzimlənmə: fastrak. Çəkisi: 300 qr.
 • EN 397.
 • İstehsalçı: JSP (İngiltərə).
Rənglər Ölçülər
Standart

Konus - Ağ-qırmızı (50sm)

SS42443859 SAFE
 • İşıqqaytarıcılar ilə qoruyucu konus.
 • Hamar yerüstükdə konusun ağırlaşdırılması üçün konusun içinə torpağın doldurulması mümkündür.
 • Konusun hündürlüyü 50sm (JAA030-220-600),
 • İstehsalçı: JSP (UK).
Rənglər Ölçülər
Standart

85

Konuslar və Yol nişanları

Konus - Ağ-qırmızı (75 sm)

SS28794125 SAFE
 • İşıqqaytarıcılar ilə qoruyucu konus.
 • Hamar yerüstükdə konusun ağırlaşdırılması üçün konusun içinə torpağın doldurulması mümkündür.
 • Konusun hündürlüyü 45 sm (JAA030-220-600),
 • 75 sm (JAA069-220-600).
 • İstehsalçı: JSP (UK).
Rənglər Ölçülər
Standart

Dirək 50sm

SS95029919 Högert
 • Yumşaq yol siqnal dirəyi yol hərəkətinin təşkili üçün yüksək effektiv vasitədir
 •  Formasını bərpa edə bilir Sütunda əks etdirən zolaqlar var ki, bu da onu axşam və gecə görünür edir.
 • Yumşaq yol siqnalı dirəyi GOST R 52289-un tənzimlənən şərtləri altında saxlanıla bilər. 
 • Istehsalçı: İngiltərə (JSP)
Rənglər Ölçülər
Standart

Dirək 75sm

SS49421213 SAFE
 • Yumşaq yol siqnal dirəyi yol hərəkətinin təşkili üçün yüksək effektiv vasitədir.
 • Formasını bərpa edə bilir.
 • Sütunda əks etdirən zolaqlar var ki, bu da onu axşam və gecə görünür edir.
 • Yumşaq yol siqnalı dirəyi GOST R 52289-un tənzimlənən şərtləri altında saxlanıla bilər. 
 • Istehsalçı:JSP(İngiltərə)
Rənglər Ölçülər
Standart

86

www.safeseason.az

Konuslar və Yol nişanları

Dirək 1m

SS34645943 SAFE
 • Yumşaq yol siqnal dirəyi yol hərəkətinin təşkili üçün yüksək effektiv vasitədir.
 • Formasını bərpa edə bilir.
 • Sütunda əks etdirən zolaqlar var ki, bu da onu axşam və gecə görünür edir.
 • Yumşaq yol siqnalı dirəyi GOST R 52289-un tənzimlənən şərtləri altında saxlanıla bilər. 
 • Istehsalçı:JSP(İngiltərə)
Rənglər Ölçülər
Standart

Əlcək Polka Dot Fakel - Ağ-qara

SS63804987 Fakel
 • Gücləndirilmiş tutuşu manipulyasiya hissi ilə birləşdirən Polka Dot neylon əlcəklər həssas mühitlərdə özünü göstərir.
 • Qeyri-bərabər, 13 kalibrli və ovucda PVC nöqtələr.
 • CE sertifikatlı
 • 100% nəfəs ala bilən təhlükəsizlik layneri
 • Yüksək funksionallıq
 • Saxlanma şəraitində effektivdir
 • Təkmil tutuş üçün ovucda PVC nöqtələr
 • Dikişsiz astar çəkisi 13
 • Orta aşınma müqaviməti 1 ANSI
 • Istehsalçı: Rusiya (Fakel)
Rənglər Ölçülər
Standart

Sabo ( Ağ )

SS78409980 Click
 • Rezin altlıq
 • Yapışmayan və yumşaqdır
 • Tam rahatlıq və bütün gün hərəkətliliyi təmin edir.
 • Material Eko dəri
Rənglər Ölçülər
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

87

Sandallar və Sabo

Sabo ( Qara )

SS79894202 Click
 • Rezin altlıq
 • Yapışmayan və yumşaqdır
 • Tam rahatlıq və bütün gün hərəkətliliyi təmin edir.
 • Material Eko dəri
Rənglər Ölçülər
Qara37
Qara38
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara46
Qara47

Suyadavamlı Uzunboğaz Çəkmələr - Ağ

SS02050575 SAFE
 • PVC material
 • Suya və aqressiv mühitin zəif məhlullarına qarşı qoruyucu xüsusiyyətlər
 • Çəkmələri tikinti, kənd təsərrüfatı və kommunal xidmətlər sahəsində tələbatdır.
 • Polivinilxloriddən hazırlanmışdır, islanmayın.
 • Zəhərli olmayan məhlullardan və ümumi çirkləndiricilərdən qoruyur.
Rənglər Ölçülər
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Suyadavamlı Uzunboğaz Çəkmələr - Qara

SS77647397 SAFE
 • PVC material
 • Suya və aqressiv mühitin zəif məhlullarına qarşı qoruyucu xüsusiyyətlər
 • Çəkmələri tikinti, kənd təsərrüfatı və kommunal xidmətlər sahəsində tələbatdır.
 • Polivinilxloriddən hazırlanmışdır, islanmayın.
 • Zəhərli olmayan məhlullardan və ümumi çirkləndiricilərdən qoruyur.
Rənglər Ölçülər
Qara39
Qara40
Qara41
Qara42
Qara43
Qara44
Qara45
Qara45
Qara46
Qara47

88

www.safeseason.az

Uzunboğaz Çəkmələr

Suyadavamlı Uzunboğaz Çəkmələr - Sarı

SS90281544 SAFE
 • PVC material
 • Suya və aqressiv mühitin zəif məhlullarına qarşı qoruyucu xüsusiyyətlər
 • Çəkmələri tikinti, kənd təsərrüfatı və kommunal xidmətlər sahəsində tələbatdır.
 • Polivinilxloriddən hazırlanmışdır, islanmayın.
 • Zəhərli olmayan məhlullardan və ümumi çirkləndiricilərdən qoruyur.
Rənglər Ölçülər
Sarı39
Sarı40
Sarı41
Sarı42
Sarı43
Sarı44
Sarı45
Sarı46
Sarı47